Jak uzyskać numer EORI? | ASD

Uprość swój rozwój międzynarodowy

ASD GROUP > NASZE USŁUGI > Jak uzyskać numer EORI?

Jak uzyskać numer EORI?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

CO ASD GROUP MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE?

ASD Group pomaga uzyskać numer EORI w celu ułatwienia składania importowych i eksportowych deklaracji celnych.

  • Uzyskanie numeru EORINumer jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE
  • Analiza przebiegu procedurSporządzanie, sprawdzanie i wysyłanie DEB, DES i Intrastat
  • Analiza i kontrolaComiesięczna szczegółowa analiza i kontrola przepływu faktur
  • Zarządzanie operacjami firmy od A do ZWprowadzanie i weryfikacja zgodności faktur i terminologii celnych
  • Monitorowanie przepływówWyszukiwanie i weryfikacja terminologii celnych
  • Optymalizacja kosztów i zasobówOrganizacja szkoleń w zakresie operacji celnych − idealna pomoc dla Twoich pracowników

CZYM JEST NUMER EORI?

Wszystkie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, które przeprowadzają operacje celne, importowe lub eksportowe muszą uzyskać numer EORI (Rejestracja i identyfikacja podmiotu gospodarczego – Economic Operator Registration and Identification). Jeśli przedsiębiorstwo spoza Unii Europejskiej wysyła towary z kraju trzeciego, aby dostarczyć je do Unii Europejskiej na warunkach Incoterm DDP (Delivery Duty Paid), firma dostarczająca towary ponosi wszystkie koszty, w tym koszty transportu, VAT importowy i wszystkie opłaty celne. Obliguje to również to przedsiębiorstwo do posiadania numeru EORI, który jest unikalnym numerem identyfikacyjnym na potrzeby celne i jest używany głównie w deklaracjach elektronicznych. Umożliwia on również bezpieczne przeprowadzanie operacji handlowych oraz identyfikację podmiotu za pomocą unikalnego numeru.

KIEDY PRZEDSIĘBIORSTWU POTRZEBNY JEST NUMER EORI?

Aby móc importować lub eksportować towary z/do Unii Europejskiej, każde przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią Europejską ma obowiązek uzyskania numeru EORI wydawanego przez organy celne pierwszego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego realizuje przywóz. Przedsiębiorstwo otrzymuje tylko jeden numer EORI, który może być używany do importowania towarów do wszystkich państw członkowskich UE. W większości przypadków numer EORI jest powiązany z wewnątrzwspólnotowym numerem NIP uzyskanym przez przedstawiciela podatkowego wyznaczonego na terenie UE.

Form service

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach ?
Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą Ci jak najszybciej.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts