Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Rumunii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W RUMUNII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W RUMUNII Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Rumunii Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Rumunii transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Rumunii towarów pochodzących […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Rumunii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W RUMUNII > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY W RUMUNII Ustanawianie pełnomocnika podatkowego w Rumunii Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Rumunii? Posiadanie numeru VAT w Rumunii jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w Rumunii, mianowicie: Import do Rumunii […]

Intrastat w Rumunii

ASD GROUP > NASZ USŁUGI W RUMUNII > INTRASTAT W RUMUNII Intrastat w Rumunii Potrzebuję pomocy? Na czym polega zgłoszenie Intrastat? Spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy, bez względu na to, czy chodzi o przywóz czy o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w […]