Przedstawiciel podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości

ASD GROUP > PODATKI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE DO SPRAW OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI Przedstawiciel podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości: powierz nam deklarację dotyczącą zysków kapitałowych z nieruchomości Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich osób mających miejsce zamieszkania poza Unią Europejską zamierzających sprzedać nieruchomość położoną we […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Szwecji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W SZWECJI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W SZWECJI Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Szwecji Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Szwecji transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Szwecji towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Rumunii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W RUMUNII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W RUMUNII Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Rumunii Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Rumunii transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Rumunii towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Portugalii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W PORTUGALII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W PORTUGALII Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Portugalii Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Portugalii transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Portugalii towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Polsce

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W POLSCE > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W POLSCE Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Polsce Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Polsce transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Polski towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Holandii

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W HOLANDII > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W HOLANDII Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi w Holandii Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wszystkie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w Unii Europejskiej jak i poza nią, muszą być zarejestrowane dla potrzeb podatku VAT w Holandii, jeżeli wykonują co najmniej jedną z następujących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Malcie

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA MALCIE > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE NA MALCIE Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Malcie Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują na Malcie transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import na Maltę towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Litwie

ASD GROUP > NASZE USŁUGI NA LITWIE > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE NA LITWIE Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Litwie Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują na Litwie transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Litwy towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi we Włoszech

ASD GROUP > NASZE USŁUGI WE WŁOSZECH > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE WE WŁOSZECH Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi we Włoszech Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują we Włoszech transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Włoch towarów pochodzących […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Węgrzech

ASD GROUP > NASZE USŁUGI W WĘGRZECH > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE W WĘGRZECH Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi na Węgrzech Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują na Węgrzech transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Węgier towarów pochodzących […]