ASD Group вътреобщностен ДДС и данъчно представителство

Експерт в

  

ASD Group, със своята мрежа от 30 агенции в 24 държави, улеснява международното развитие на компаниите в 3 основни направления: международни данъци/ДДС, митнически задължения и командироване на служители. Нашата мисия? Да Ви съдействаме и да улесним управлението на Вашите задължения.
Мрежа от 30 агенции в <br/>Европа и света
30

Мрежа от 30 агенции в
Европа и света

Присъствие в 24 държави <br/>Европа и света
24

Присъствие в 24 държави
Европа и света

Клиенти в индустрията,<br/>търговията на едро, електронната търговия...
3500

Клиенти в индустрията,
търговията на едро, електронната търговия...

Милиони евро<br/>вътреобщностен ДДС за 2016
600

Милиони евро
вътреобщностен ДДС за 2016

Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
Обърнете се към нас за съвет