ASD GROUP > НАШАТА АГЕНЦИЯ В ЛИТВА > ДАНЪЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЛИТВА

Назначаване на данъчен представител в Литва

Кой подлежи на регистрация по ДДС в Литва?

shutterstock_393401239

Регистрацията по ДДС в Литва е законово изискване за чуждестранни компании, които осъществяват облагаеми операции в Литва, а имено:

Ако подлежите на регистрация по ДДС, но не се регистрирате, данъчната администрация в Литва ще Ви санкционира строго и ще възпрепятства възстановяване на ДДС от Ваша страна. Освен това трябва да имате предвид че редица европейски партньори (доставчици, клиенти, пазари…) ще отказват да работят с чуждестранни компании, които не изпълняват задължението за ДДС регистрация в Литва, защото представлява риск и за тях от фискална гледна точка.

Защо да назначите данъчен представител?

Дружествата, установени в Европейския съюз, не са длъжни да назначават акредитиран представител в Литва. Въпреки това, компаниите, установени в ЕС, които подлежат на регистрация по ДДС в Литва, имат възможността да го направят имено защото данъчният представител ще управлява всички ДДС задължения в Литва от името на компанията: регистрация по ДДС, подаване на ДДС декларации, искове за възстановяване на ДДС и т.н…

Вътреобщностният ДДС е сложен и непрекъснато се развива. Той изисква изключително детайлна експертиза. Грешките могат да доведат до драстични последици: данъчни проверки, невъзможност за възстановяване на ДДС, невъзможност за освобождаване от ДДС, налагане на допълнителни данъци, начисляване на лихви за забавено плащане и т.н…

По тази причина, назначаването на данъчен представител, компетентен по въпросите на литовски ДДС, е от съществено значение за правилното управление на облагаеми операции в Литва.

Като избирате ASD Group, избирате сигурността

Предвид спецификата на вътреобщностния ДДС, назначаването на данъчен представител в Литва е важно.

Изборът на ASD Group означава да имате на разположение екип от данъчни експерти, специализирани по вътрешнообщностен ДДС, който ще Ви помага ежедневно и ще Ви помогне да осигурите бизнеса си.

Изборът на ASD Group означава също така да изберете надежден събеседник на германската данъчна администрация от повече от 20 години, който ще бъде гарант за Вашите дейности в Литва и Вашата репутация в литовските данъчни служби.

ASD Group е изградила мрежа от агенции, разположени в 25 държави в Европа и по целия свят.

Като избирате ASD Group, избирате иновацията

Данъчните промени и дигитализацията се прилагат широко.

За да бъде сред първите в цифровото данъчно облагане, ASD инвестира в разработването на платформи за онлайн услуги, които улесняват задълженията и обмена между данъкоплатците и данъчната администрация.

Техническа Информация

Плюсовете на ASD – защо да използваме ASD Group

Допълнителни Услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Бихте ли желали да научите повече за нашите предложения?
Свържете се с наши експерти и те ще Ви отговарят в най-кратък срок.
Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.