Kак да получим вътреобщностен ддс номер? | ASD

Опростете развитието си в международен план

  • Начало
  • Kак да получим вътреобщностен ддс номер?

ASD GROUP > Услуги > Kак да получим вътреобщностен ддс номер?

Kак да получим вътреобщностен ддс номер?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ASD GROUP ЗА ВАС

Като Ваш представител или данъчен пълномощник във всички държави-членки на ЕС, ASD Group отговаря за:

  • Получаване на ДДС номерДепозиране на документация за регистрация за получаване на ДДС номер
  • Анализ и контролПроверка и обработка на данъчните Ви документи (фактури, митнически и транспортни документи и др.)
  • Подаване на декларации по ДДСПодаване на декларация по ДДС и заплащане на ДДС вместо Вас
  • Възстановяване на ДДСДепозиране и управляване на заявките Ви за възстановяване на ДДС
  • СъдействиеСъдействие при данъчна проверка
  • Новости в нормативните разпоредбиИнформираме Ви за новостите в европейските и местните данъчни разпоредби

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪТРЕОБЩНОСТНИЯТ ДДС НОМЕР?

Вътреобщностният ДДС номер е индивидуален номер, който позволява на дружества от една държава-членка на Европейския съюз или извън ЕС да бъдат идентифицирани като оператор. Идентифицирането на дружествата чрез вътреобщностен ДДС номер е от съществено значение за правилното функциониране на системата за ДДС и за статистика за външната търговия, наложена от ЕС, тъй като позволява на дружествата да подават декларации Интрастат/Декларацията за обмен на стоки (DEB) и да декларират и/или плащат ДДС в държавите-членки.

КАК ДА ПОЛУЧИМ ВЪТРЕОБЩНОСТЕН ДДС НОМЕР?

Ако сте дружество от ЕС или извън ЕС и желаете да извършвате облагаеми сделки в държава-членка на ЕС, без да се налага да сте постоянно установени там, задължително трябва да получите вътреобщностен ДДС номер в тази държава-членка. Без този номер няма да можете да упражнявате дейността си.

Получаването на вътреобщностен ДДС номер изисква подаване на пълна документация до чуждестранната данъчна администрация. Процедурата, която се провежда на езика на страната, може да бъде дълга и сложна.

За да се опрости и ускори процесът на регистрация, дружествата, установени в ЕС, имат възможност да изберат ASD Group за данъчен пълномощник. Дружествата, установени извън ЕС, са правно задължени да назначат данъчен представител като ASD Group, който да извърши процеса на регистрация от тяхно име.

ЕДИН ПОСРЕДНИК ЗА ВСИЧКИ ВАШИ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ НОМЕРА

Благодарение на присъствието си във всички държави-членки на ЕС, ASD Group Ви дава възможност да получите вътреобщностен ДДС номер независимо от държавата, за която Ви е необходим.

ASD Group е незаменим партньор, който отговаря за управлението на всички Ваши чуждестранни ДДС номера и привилегирован посредник за връзка с местните данъчни администрации.

[contact-form-7 id=“34271″]

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap

Contactez nos experts