Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC? - ASD

Опростете развитието си в международен план

Бъдете призовани от експерт

Contact Top Bar
 • Начало
 • Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GROUP > Услуги > Защо и как да назначим акредитиран представител?

Защо и как да назначим акредитиран представител?

Choisissez votre pays
de destination

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la déclaration d’échanges de bien? Vous avez une demande personnalisée ?

Това, което asd group може да направи за вас

Като Ваш представител, ASD Group ще бъде Ваш изключителен посредник пред данъчната и митническата администрация, за да отговори на всички възникнали въпроси и да защитава интересите Ви пред френската администрация заедно с нашите партньори от 24 държави в света.

Експертите на ASD Group са на Ваше разположение за да опростят обработката на вашите облагаеми сделки в чужбина и да Ви предложат конкретна помощ за разрешаване на възникнали казуси.

 • РЕГИСТРИРАНЕ НА ДДС НОМЕРРегистриране на дружество от трета страна по ДДС в Европа
 • АНАЛИЗ И ПРОВЕРКАЕжемесечна проверка и анализ на всички фактури за покупки и продажби в Европа
 • ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ДДСИзготвяне и подаване на ДДС декларации в съответствие с изискванията на конкретната държава
 • ДЕКЛАРАЦИЯ INTRASTATПодаване на INTRASTAT декларации, когато праговете са надскочени
 • СЪДЕЙСТВИЕСъдействие в случай на данъчна или митническа проверка
 • МНОГОЕЗИЧНО ОБСЛУЖВАНЕВашето досие се проследява от А до Я от сътрудник, говорещ Вашия език.

Определение за акредитиран представител

Акредитираният представител се назначава от дружествата, установени извън Европейския съюз, за да се осигури спазването на всички формалности, свързани с регистрацията по ДДС в съответната страна-членка на ЕС. Акредитираният представител е отговорен пред администрацията и се ангажира да извършва необходимите действия и да подава необходимите декларации от името на своя клиент, както и да гарантира спазването на данъчното законодателство.

Акредитираният представител - сигурност за вас

Вие сте дружество, установено извън Европейския съюз и трябва да извършвате облагаеми с ДДС операции в една от неговите държави-членки. Европейската директива 2006/112/СЕ задължава дружествата от трети държави, които осъществяват облагаеми операции в Европа, да използват услугите на акредитиран представител, който да отговаря за всички данъчни и административни формалности. Европейският Съюз въведе това задължение, за да гарантира качествено и сигурно управление на ДДС. Представителят отговаря за спазването на данъчните задължения на дружеството от трета страна, за контрола на стокооборота, фактурирането и за подаването на коректно попълнените декларации по ДДС в срок. Представителят носи отговорност пред данъчните власти.

Неговите услуги включват :

 • Гарантиране, че фирмата Ви има данъчна идентификация, за да получи ДДС номер
 • Данъчна идентификация на Вашето дружество и регистриране на ДДС номер
 • Проверка и обработка на Вашите данъчни документи
 • Изготвяне на ДДС декларации
 • Подаване на ДДС декларации, декларации за обмен на стоки и/или услуги, Intrastat декларации
 • Управление на заявленията за възстановяване на ДДС
 • Съдействие в случай на данъчна проверка
 • Връзка между дружеството и местната администрация
 • Спазването на европейските и местните фискални разпоредби

Важно е да запомните:

 • Акредитираният представител регистрира по ДДС дружество от страна извън Европейския Съюз
 • Акредитираното представителство Ви позволява да оперирате като европейско дружество, без ограничения
Form service

Contactez nos experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Contactez-nous et nos experts vous répondront rapidement.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ASD

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Contactez nos experts