Spojené království: Konec přechodného období pro vývozce z EU Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICEDAŇOVÉ > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC V ČESKÉ REPUBLICE

Jmenování daňového zmocněnce v České republice

Kdo je povinen se registrovat k DPH v České republice?

shutterstock_393401239

Registrace k DPH v České republice je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Česká republika, které provádějí obchodní operace zdanitelné v České republice, zejména:

Za nesplnění registrační povinnosti Vám může být uložena velmi vysoká pokuta ze strany české finanční správy a zároveň Vám zaniká nárok na vrácení DPH. 

Mimo jiné, je třeba mít na paměti, že evropské společnosti (dodavatelé, poskytovatelé služeb, odběratelé, Marketplace…) zpravidla odmítají spolupracovat se zahraničními společnostmi, které nesplnily svou registrační povinnost v České republice kvůli daňovému riziku, které to pro ně představuje.

Proč byste měli jmenovat daňového zmocněnce?

Společnosti usazené v Evropské unii jsou osvobozeny od povinnosti jmenovat daňového zástupce v České republice.

Nicméně společnosti usazené v Evropské unii, kterým vznikla povinnost registrovat se k DPH v České republice, mají možnost jmenovat daňového zmocněnce, který bude odpovědný za plnění všech jejich povinností týkající se DPH v České republice: obdržení DIČ, podávání přiznání k DPH, podání žádosti o vrácení nadměrného odpočtu, …

DPH u intrakomunitárních plnění je složité, neustále se vyvíjí a stanovení správného režimu vyžaduje specializované odborné znalosti. Případná pochybení mohou mít významné finanční následky: daňové audity, pozbytí práva na vrácení DPH, zánik nároku na osvobození plnění od DPH, dodatečné vyměření DPH, penále, úroků z prodlení, atp.

Proto je jmenování daňového zmocněnce specializovaného na českou DPH nezbytné pro zajištění obchodních operací podléhajících DPH v České republice. 

Zvolením ASD Group si vybíráte bezpečnost

V oblasti DPH u intrakomunitárních plnění je výběr daňového odborníka specializovaného na České republice velmi důležitý.

Zvolení ASD Group znamená mít k dispozici tým daňových odborníků specializovaných na DPH u intrakomunitárních plnění, kteří Vám budou neustále k službám a tím umožní zabezpečit Vaše podnikání.

Zvolení ASD Group také představuje volbu důvěryhodného partnera české finanční správy již více než 20 let, který bude garantem Vašeho podnikání v České republice a dobré pověsti Vaší společnosti u české finanční správy.

ASD Group disponuje sítí poboček ve 25 evropských zemích a po celém světě.

ASD Group představuje také volbu pokroku

Transformace a digitalizace v oblasti daní se rozšiřují.

Abychom drželi krok s postupným zaváděním elektronické správy daní, v ASD investujeme do rozvoje platforem pro on-line služby, které usnadňují správu povinností a výměnu informací mezi poplatníky a daňovou správou.

DPH v České republice v kostce

Výhody ASD Group - proč využít služeb ASD Group

Kontaktujte naše odborníky

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.