Spojené království: Konec přechodného období pro vývozce z EU Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA KYPRUDAŇOVÉ > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC NA KYPRU

Jmenování daňového zmocněnce na Kypru

Kdo je povinen se registrovat k DPH na Kypru?

shutterstock_393401239

Registrace k DPH na Kypru je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Kypr, které provádějí obchodní operace zdanitelné na Kypru, zejména:

Za nesplnění registrační povinnosti Vám může být uložena velmi vysoká pokuta ze strany kyperské finanční správy a zároveň Vám zaniká nárok na vrácení DPH. 

Mimo jiné, je třeba mít na paměti, že evropské společnosti (dodavatelé, poskytovatelé služeb, odběratelé, Marketplace…) zpravidla odmítají spolupracovat se zahraničními společnostmi, které nesplnily svou registrační povinnost na Kypru kvůli daňovému riziku, které to pro ně představuje.

Proč byste měli jmenovat daňového zmocněnce?

Společnosti usazené v Evropské unii jsou osvobozeny od povinnosti jmenovat daňového zástupce na Kypru.

Nicméně společnosti usazené v Evropské unii, kterým vznikla povinnost registrovat se k DPH na Kypru, mají možnost jmenovat daňového zmocněnce, který bude odpovědný za plnění všech jejich povinností týkající se DPH na Kypru: obdržení DIČ, podávání přiznání k DPH, podání žádosti o vrácení nadměrného odpočtu, …

DPH u intrakomunitárních plnění je složité, neustále se vyvíjí a stanovení správného režimu vyžaduje specializované odborné znalosti. Případná pochybení mohou mít významné finanční následky: daňové audity, pozbytí práva na vrácení DPH, zánik nároku na osvobození plnění od DPH, dodatečné vyměření DPH, penále, úroků z prodlení, atp.

Proto je jmenování daňového zmocněnce specializovaného na kyperskou DPH nezbytné pro zajištění obchodních operací podléhajících DPH na Kypru. 

Zvolením ASD Group si vybíráte bezpečnost

V oblasti DPH u intrakomunitárních plnění je výběr daňového odborníka specializovaného na Kypru velmi důležitý.

Zvolení ASD Group znamená mít k dispozici tým daňových odborníků specializovaných na DPH u intrakomunitárních plnění, kteří Vám budou neustále k službám a tím umožní zabezpečit Vaše podnikání.

Zvolení ASD Group také představuje volbu důvěryhodného partnera kyperské finanční správy již více než 20 let, který bude garantem Vašeho podnikání na Kypru a dobré pověsti Vaší společnosti u kyperské finanční správy.

ASD Group disponuje sítí poboček ve 25 evropských zemích a po celém světě.

ASD Group představuje také volbu pokroku

Transformace a digitalizace v oblasti daní se rozšiřují.

Abychom drželi krok s postupným zaváděním elektronické správy daní, v ASD investujeme do rozvoje platforem pro on-line služby, které usnadňují správu povinností a výměnu informací mezi poplatníky a daňovou správou.

DPH na Kypru v kostce

Výhody ASD Group - proč využít služeb ASD Group

Doplňkové Služby

Kontaktujte naše odborníky

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.