Spojené království: Konec přechodného období pro vývozce z EU Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V NĚMECKUDAŇOVÉ > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC V NĚMECKU

Jmenování daňového zmocněnce v Německu

Kdo je povinen se registrovat k DPH v Německu?

shutterstock_393401239

Registrace k DPH v Německu je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Německo, které provádějí obchodní operace zdanitelné v Německu, zejména:

Za nesplnění registrační povinnosti Vám může být uložena velmi vysoká pokuta ze strany německé finanční správy a zároveň Vám zaniká nárok na vrácení DPH. 

Mimo jiné, je třeba mít na paměti, že evropské společnosti (dodavatelé, poskytovatelé služeb, odběratelé, Marketplace…) zpravidla odmítají spolupracovat se zahraničními společnostmi, které nesplnily svou registrační povinnost v Německu kvůli daňovému riziku, které to pro ně představuje.

Proč byste měli jmenovat daňového zmocněnce?

Společnosti usazené v Evropské unii jsou osvobozeny od povinnosti jmenovat daňového zástupce v Německu.

Nicméně společnosti usazené v Evropské unii, kterým vznikla povinnost registrovat se k DPH v Německu, mají možnost jmenovat daňového zmocněnce, který bude odpovědný za plnění všech jejich povinností týkající se DPH v Německu: obdržení DIČ, podávání přiznání k DPH, podání žádosti o vrácení nadměrného odpočtu, …

DPH u intrakomunitárních plnění je složité, neustále se vyvíjí a stanovení správného režimu vyžaduje specializované odborné znalosti. Případná pochybení mohou mít významné finanční následky: daňové audity, pozbytí práva na vrácení DPH, zánik nároku na osvobození plnění od DPH, dodatečné vyměření DPH, penále, úroků z prodlení, atp.

Proto je jmenování daňového zmocněnce specializovaného na německou DPH nezbytné pro zajištění obchodních operací podléhajících DPH v Německu. 

Zvolením ASD Group si vybíráte bezpečnost

V oblasti DPH u intrakomunitárních plnění je výběr daňového odborníka specializovaného na Německu velmi důležitý.

Zvolení ASD Group znamená mít k dispozici tým daňových odborníků specializovaných na DPH u intrakomunitárních plnění, kteří Vám budou neustále k službám a tím umožní zabezpečit Vaše podnikání.

Zvolení ASD Group také představuje volbu důvěryhodného partnera německé finanční správy již více než 20 let, který bude garantem Vašeho podnikání v Německu a dobré pověsti Vaší společnosti u německé finanční správy.

ASD Group disponuje sítí poboček ve 25 evropských zemích a po celém světě.

ASD Group představuje také volbu pokroku

Transformace a digitalizace v oblasti daní se rozšiřují.

Abychom drželi krok s postupným zaváděním elektronické správy daní, v ASD investujeme do rozvoje platforem pro on-line služby, které usnadňují správu povinností a výměnu informací mezi poplatníky a daňovou správou.

DPH v Německu v kostce

Výhody ASD Group - proč využít služeb ASD Group

Doplňkové Služby

Kontaktujte naše odborníky

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.