Nové povinnosti pro vývozce do Spojeného království od konce ledna 2024 Více informací (v angličtině)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠVÉDSKUDAŇOVÉ > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC VE ŠVÉDSKU

Jmenování daňového zmocněnce v Švédsku

Kdo je povinen se registrovat k DPH ve Švédsku?

shutterstock_393401239

Registrace k DPH ve Švédsku je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Švédsko, které provádějí obchodní operace zdanitelné ve Švédsku, zejména:

Za nesplnění registrační povinnosti Vám může být uložena velmi vysoká pokuta ze strany švédské finanční správy a zároveň Vám zaniká nárok na vrácení DPH. 

Mimo jiné, je třeba mít na paměti, že evropské společnosti (dodavatelé, poskytovatelé služeb, odběratelé, Marketplace…) zpravidla odmítají spolupracovat se zahraničními společnostmi, které nesplnily svou registrační povinnost ve Švédsku kvůli daňovému riziku, které to pro ně představuje.

Proč byste měli jmenovat daňového zmocněnce?

Společnosti usazené v Evropské unii jsou osvobozeny od povinnosti jmenovat daňového zástupce ve Švédsku.

Nicméně společnosti usazené v Evropské unii, kterým vznikla povinnost registrovat se k DPH ve Švédsku, mají možnost jmenovat daňového zmocněnce, který bude odpovědný za plnění všech jejich povinností týkající se DPH ve Švédsku: obdržení DIČ, podávání přiznání k DPH, podání žádosti o vrácení nadměrného odpočtu, …

DPH u intrakomunitárních plnění je složité, neustále se vyvíjí a stanovení správného režimu vyžaduje specializované odborné znalosti. Případná pochybení mohou mít významné finanční následky: daňové audity, pozbytí práva na vrácení DPH, zánik nároku na osvobození plnění od DPH, dodatečné vyměření DPH, penále, úroků z prodlení, atp.

Proto je jmenování daňového zmocněnce specializovaného na švédskou DPH nezbytné pro zajištění obchodních operací podléhajících DPH ve Švédsku. 

Zvolením ASD Group si vybíráte bezpečnost

V oblasti DPH u intrakomunitárních plnění je výběr daňového odborníka specializovaného na Švédsku velmi důležitý.

Zvolení ASD Group znamená mít k dispozici tým daňových odborníků specializovaných na DPH u intrakomunitárních plnění, kteří Vám budou neustále k službám a tím umožní zabezpečit Vaše podnikání.

Zvolení ASD Group také představuje volbu důvěryhodného partnera švédské finanční správy již více než 20 let, který bude garantem Vašeho podnikání ve Švédsku a dobré pověsti Vaší společnosti u švédské finanční správy.

ASD Group disponuje sítí poboček ve 25 evropských zemích a po celém světě.

ASD Group představuje také volbu pokroku

Transformace a digitalizace v oblasti daní se rozšiřují.

Abychom drželi krok s postupným zaváděním elektronické správy daní, v ASD investujeme do rozvoje platforem pro on-line služby, které usnadňují správu povinností a výměnu informací mezi poplatníky a daňovou správou.

DPH ve Švédsku v kostce

Výhody ASD Group - proč využít služeb ASD Group

Doplňkové Služby

Kontaktujte naše odborníky

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.