Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností v Bulharsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V BULHARSKU > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ V BULHARSKU Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností v Bulharsku Potrzebuję pomocy? Kdo by měl jmenovat daňového zástupce? Jmenování daňového zástupce je ze zákona povinné pro všechny subjekty usazené mimo území Evropské Unie, které provádějí obchodní operace zdanitelné v Bulharsku, zejména: Dovoz zboží do Bulharska ze zemí […]

Jmenování daňového zmocněnce v Bulharsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V BULHARSKU > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC V BULHARSKU Jmenování daňového zmocněnce v Bulharsku Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH v Bulharsku? Registrace k DPH v Bulharsku je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Bulharsko, které provádějí obchodní operace zdanitelné v Bulharsku, zejména: Dovoz zboží do Bulharsko […]

Intrastat v Bulharsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V BULHARSKU > INTRASTAT V BULHARSKU Intrastat v Bulharsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]