Vracení španělské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠPANĚLSKU  > VRACENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vracení španělské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti usazené mimo Evropskou unii vymáhat španělskou DPH? Na vrácení španělské DPH je nárok Stejně jako evropské společnosti mají i společnosti usazené mimo Evropskou […]

Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností ve Španělsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠPANĚLSKU > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ VE ŠPANĚLSKU Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností ve Španělsku Potrzebuję pomocy? Kdo by měl jmenovat daňového zástupce? Jmenování daňového zástupce je ze zákona povinné pro všechny subjekty usazené mimo území Evropské Unie, které provádějí obchodní operace zdanitelné ve Španělsku, zejména: Dovoz zboží do Španělska ze zemí […]

Jmenování daňového zmocněnce v Španělsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠPANĚLSKU > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC VE ŠPANĚLSKU Jmenování daňového zmocněnce ve Španělsku Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH ve Španělsku? Registrace k DPH ve Španělsku je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Španělsko, které provádějí obchodní operace zdanitelné ve Španělsku, zejména: Dovoz zboží do Španělsko […]

Intrastat ve Španělsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠPANĚLSKU > INTRASTAT VE ŠPANĚLSKU Intrastat ve Španělsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]