Vracení maltské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA MALTĚ > VRACENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vracení maltské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti usazené mimo Evropskou unii vymáhat maltskou DPH? Na vrácení maltské DPH je nárok Stejně jako evropské společnosti mají i společnosti usazené mimo Evropskou […]

Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností na Maltě

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA MALTĚ > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ NA MALTĚ Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností na Maltě Potrzebuję pomocy? Kdo by měl jmenovat daňového zástupce? Jmenování daňového zástupce je ze zákona povinné pro všechny subjekty usazené mimo území Evropské Unie, které provádějí obchodní operace zdanitelné na Maltě, zejména: Dovoz zboží na Maltu ze zemí […]

Jmenování daňového zmocněnce na Maltě

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA MALTĚ > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC NA MALTĚ Jmenování daňového zmocněnce na Maltě Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH na Maltě? Registrace k DPH na Maltě je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Malta, které provádějí obchodní operace zdanitelné na Maltě, zejména: Dovoz zboží do Malta […]

Intrastat na Maltě

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA MALTĚ > INTRASTAT NA MALTĚ Intrastat na Maltě Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]