Okazjonalny przedstawiciel podatkowy we Francji – procedura celna 42

ASD GROUP > PODATKI > OKAZJONALNY PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY Okazjonalny przedstawiciel podatkowy we Francji – procedura celna 42 Potrzebujesz pomocy? Kto musi skorzystać z usług okazjonalnego przedstawiciela podatkowego we Francji? Co do zasady, przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE, które prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu VAT na terytorium Francji, muszą zarejestrować się we Francji do celów podatku VAT. […]

Zwrot VAT – 13 dyrektywa

ASD GROUP > PODATKI > ZWROT VAT – 13 DYREKTYWA Zwrot VAT przedsiębiorcom spoza UE – 13 dyrektywa Potrzebuję pomocy? W jaki sposób przedsiębiorcy mający siedzibę poza Unią Europejską mogą odzyskać VAT zapłacony w UE Przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w Unii Europejskiej Przedsiębiorstwa z siedzibą poza Unią Europejską mają takie […]

Zwrot VAT w UE 9 dyrektywa

ASD GROUP > USŁUGI PODATKOWE > ZWROT VAT 9 DYREKTYWA Zwrot wewnątrzwspólnotowego podatku VAT dla przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej – 9 dyrektywa Potrzebujesz pomocy? W jaki sposób przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej mogą odzyskać VAT zapłacony w innym państwie członkowskim UE? Zwrot zagranicznego podatku VAT jest prawem podatnika. Przedsiębiorstwa europejskie mają prawo […]

DES (Deklaracja Usług Europejskich)

ASD GROUP > CŁO > DES (DEKLARACJA USŁUG EUROPEJSKICH) DES (deklaracja wymiany usług): zleć obsługę w tym zakresie Potrzebuję pomocy? Deklaracja Usług Europejskich w skrócie Deklaracja Usług Europejskich (DES) jest to deklaracja sporządzana co miesiąc dla usług lub świadczeń sprzedawanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla podatnika w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Ta deklaracja, sporządzana […]

Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi we Francji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI WE FRANCJI > PRZEDSTAWICIELSTWO PODATKOWE WE FRANCJI Przedstawicielstwo podatkowe, zarządzanie podatkiem VAT i wymogi we Francji Potrzebuję pomocy? Kto musi korzystać z usług przedstawiciela podatkowego? Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego stanowi obowiązek prawny dla wszystkich spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują we Francji transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie: Import do Francji towarów pochodzących […]

Oddelegowanie pracowników do Francji

ASD GROUP > USŁUGI SOCJALNE > ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO FRANCJI Oddelegowanie pracowników do Francji Potrzebuję pomocy? Czym jest oddelegowanie pracowników? Oddelegowanie ponadnarodowe pracowników polega dla firmy zagranicznej na  tymczasowym przemieszczaniu pracowników, urzędników, robotników, inżynierów lub kadr zarządzających do innego przedsiębiorstwa we Francji w ramach określonego zadania. Ta praktyka specyficznej rekrutacji pozwala na kontrolę obecności pracowników zagranicznych […]

DEB Deklaracja Wymiany Towarów (DEB/Intrastat)

ASD GROUP > CŁO > WSKAZYWANIE PEŁNOMOCNIKA PODATKOWEGO WE FRANCJIDEB DEKLARACJA WYMIANY TOWARÓW DEB Deklaracja Wymiany Towarów Potrzebuję pomocy? Czym jest deklaracja wymiany towarów? Deklaracja wymiany towarów nazwana DEB jest obowiązkowym zgłoszeniem, które musi być składane każdego miesiąca w administracji celnej w celu zadeklarowania przepływu towarów w ramach Unii Europejskiej. Umożliwia ona kontrolowanie przepływu waszych towarów […]

Ustanawianie pełnomocnika podatkowego we Francji

ASD GROUP > NASZE USŁUGI WE FRANCJI > PEŁNOMOCNIK PODATKOWY WE FRANCJI Ustanawianie pełnomocnika podatkowego we Francji Potrzebuję pomocy? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT we Francji? Posiadanie numeru VAT we Francji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych w przypadku wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT we Francji, mianowicie: Import do Francji […]