Vracení francouzské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE FRANCII > VRACENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vracení francouzské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti usazené mimo Evropskou unii vymáhat francouzskou DPH? Na vrácení francouzské DPH je nárok Stejně jako evropské společnosti mají i společnosti usazené mimo Evropskou […]

Ad hoc daňový zástupce ve Francii – celní režim 42

ASD GROUP > FISCAL > AD HOC DAŇOVÝ ZÁSTUPCE Ad hoc daňový zástupce ve Francii – celní režim 42 Potřebujete pomoc? Kdo by se měl ve Francii obrátit na ad hoc daňového zástupce? V zásadě se daňové subjekty usazené v EU, které provádějí na území Francie dovozní operace podléhající DPH, musí povinně registrovat k DPH ve Francii. Daňové […]

Vrácení DPH – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > DAŇOVY > VRÁCENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vrácení DPH v rámci EU společnostem neusazeným v EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti neusazené v Evropské unii získat zpět DPH z plnění v rámci EU? Kdo má nárok na vrácení DPH v rámci EU? Stejně tak jako […]

Vracení DPH v rámci EU na základě 9. směrnice

ASD GROUP > DAŇOVÉ SLUŽBY > VRACENÍ DPH NA ZÁKLADĚ 9. SMĚRNICE Vracení DPH v rámci EU daňovým subjektům usazeným v Evropské unii – 9. směrnice Potřebujete poradit? Jak mohou daňové subjekty usazené v Evropské unii získat zpět DPH z plnění v jiném členském státě EU? Na vrácení zahraniční DPH máte nárok Evropské daňové subjekty […]

DES (Evropské prohlášení o službách)

ASD GROUP > CELNÍ >  DES (EVROPSKÉ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBÁCH) DES (Evropské hlášení o obchodu se službami): Nechte to na nás! Potřebujete poradit? Evropské prohlášení o službách ve zkratce Evropské prohlášení o službách (DES) je prohlášení, které je třeba vyhotovit každý měsíc pro služby nebo plnění prodané členskou zemí Evropské unie poplatníkovi jiné členské země […]

Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností ve Francii

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE FRANCII > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ VE FRANCII Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností ve Francii Potrzebuję pomocy? Kdo by měl jmenovat daňového zástupce? Jmenování daňového zástupce je ze zákona povinné pro všechny subjekty usazené mimo území Evropské Unie, které provádějí obchodní operace zdanitelné ve Francii, zejména: Dovoz zboží do Francie ze zemí […]

Vysílání zaměstnanců do Francie

ASD GROUP > PERSONÁLNÍ > CO ZNAMENÁ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ? Co znamená vysílání pracovníků? Potřebujete poradit? Co znamená vysílání pracovníků? Vysílání zaměstnanců do Francie spočívá v dočasném přesunutí zaměstnanců, pracovníků, dělníků, inženýrů nebo manažerů ze zahraniční firmy do firmy ve Francii v rámci přesně daného vyslání. Tento způsob specifického náboru zaměstnanců umožňuje kontrolovat přítomnost zahraničních zaměstnanců ve […]

DEB Prohlášení o obchodu se zbožím (DEB/Intrastat)

ASD GROUP > CELNÍ > DEB PROHLÁŠENÍ O OBCHODU SE ZBOŽÍM DEB Prohlášení o obchodu se zbožím Potřebujete poradit? DEB PROHLÁŠENÍ O OBCHODU SE ZBOŽÍM Prohlášení o obchodu se zbožím, tzv. DEB, je povinné prohlášení, které musí být podáno měsíčně u celní správy, aby se nahlásil tok zboží v rámci Evropské unie. Umožňuje kontrolovat tok […]

Jmenování daňového zmocněnce ve Francii

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE FRANCII > JMENOVÁNÍ DAŇOVÉHO ZMOCNĚNEC VE FRANCII Jmenování daňového zmocněnce ve Francii Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH ve Francii? Registrace k DPH ve Francii je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Francie, které provádějí obchodní operace zdanitelné ve Francii, zejména: Dovoz zboží do […]