Uprość swój rozwój międzynarodowy

ASD GroupUslugiPełnomocnik podatkowy

Pełnomocnik podatkowy

Definicja pełnomocnika podatkowego

Pełnomocnik podatkowy to osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się zawodowo zarządzaniem w zakresie VAT; usługa zastępująca konieczność zakładania stałego zakładu. Pełnomocnik podatkowy dokona rejestracji firmy do celów VAT w kraju sprzedaży towaru oraz będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi i celnymi.

Mini contact
reCAPTCHA

Wybierz pełnomocnika podatkowego aby uprościć transakcje opodatkowane

Spełnienie wymagań sprawozdawczych w kraju opodatkowania możliwe jest poprzez dwie opcje:

 • Utworzenie lokalnej firmy
 • Skorzystanie z usług pełnomocnika podatowego
 • Utworzenie lokalnego przedsiębiorstwa w innym kraju członkowskim obarczone jest powiększeniem obowiązków oraz kosztów operacyjnych (stworzenie nowego statutu, ksiąg rachunkowych, zapłata podatków związanych z prowadzeniem działalności w innym kraju etc.).

  Znacznie prostszym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z usług pełnomocnika podatkowego. Ma on możliwość zarejestrowania firmy do celów VAT w imieniu klienta, co pozwala na prowadzenie działalności jak lokalna firma.

  Niektóre operacje opodatkowane wymagają rejestracji do celów VAT w innym kraju członkowskich UE. Poniżej kilka przykładów takich operacji:

  • Dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe z innego kraju członkowskiego;
  • Składowanie i przechowywanie towarów w magazynie konsygnacyjnym w innym kraju członkowskim;
  • Sprzedaż wysyłkowa (w przypadku przekroczenia progów);
  • Niektóre operacje zakupu i odsprzedaży w innym kraju członkowskim;
  • Niektóre usługi wykonywane w innym kraju członkowskim (np. budownictwo).
Wyszukiwanie powiązane z przedstawicielem podatkowym

dochody z tytułu własności, dywidendy, podatki redukcji, zysków kapitałowych, podatku dochodowego, kary, podatki, dopłaty, deklaracji podatkowych, systemu podatkowego, kontroli podatkowej, odliczenia, podatnicy, kodu podatkowego, zwolnienia.

Kluczowe informacje do zapamiętania

Tax agent
 • Niektóre operacje wewnątrzwspólnotowe wymagają rejestracji do celów VAT w kraju przeprowadzania operacji.
 • Pełnomocnik podatkowy ma mozliwość zarejestrowania numeru VAT do celów VAT w innym kraju członkowskim bez potrzeby tworzenia w nim stałego zakładu pracy.

Jak ASD może ci pomóc?


Jako pełnomocnik podatkowy, ASD Group analizuje przepływy Twoich towarów i faktur, może zarejestrować Twoją spółkę do celów VAT, składać deklaracje VAT za granicą oraz składania deklaracji wymiany towarów, jeśli zostaną przekroczone progi sprzedażowe.

Przygotowanie

Przygotowanie i składanie deklaracji VAT i Intrastat

Analiza I kontrola

Szczegółowe analizowanie i monitorowanie wszystkich mieisęcznych przepływów

Wprowadzanie I weryfikacja

Wprowadzanie i weryfikacja regularnych faktur

Nomenklatura celna

Sprawdzanie i weryfikacja nomenklatury celnej

Asysta

Asysta w trakcje kontroli podatkowej lub celnej

Szkolenia

Organizowanie dedykowanych szkoleń na temat wewnątrzwspólnotowego podatku VAT

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap