Pełnomocnik podatkowy

ASD GroupUslugiPełnomocnik podatkowy

Definicja pełnomocnika podatkowego

Pełnomocnik podatkowy to osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się zawodowo zarządzaniem w zakresie VAT; usługa zastępująca konieczność zakładania stałego zakładu. Pełnomocnik podatkowy dokona rejestracji firmy do celów VAT w kraju sprzedaży towaru oraz będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi i celnymi.

Pobierz ulotkę

Mini contact

Wybierz pełnomocnika podatkowego aby uprościć transakcje opodatkowane

Spełnienie wymagań sprawozdawczych w kraju opodatkowania możliwe jest poprzez dwie opcje:

Utworzenie lokalnej firmy
Skorzystanie z usług pełnomocnika podatowego

Utworzenie lokalnego przedsiębiorstwa w innym kraju członkowskim obarczone jest powiększeniem obowiązków oraz kosztów operacyjnych (stworzenie nowego statutu, ksiąg rachunkowych, zapłata podatków związanych z prowadzeniem działalności w innym kraju etc.).
Znacznie prostszym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z usług pełnomocnika podatkowego. Ma on możliwość zarejestrowania firmy do celów VAT w imieniu klienta, co pozwala na prowadzenie działalności jak lokalna firma.
Niektóre operacje opodatkowane wymagają rejestracji do celów VAT w innym kraju członkowskich UE. Poniżej kilka przykładów takich operacji:

Dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe z innego kraju członkowskiego;
Składowanie i przechowywanie towarów w magazynie konsygnacyjnym w innym kraju członkowskim;
Sprzedaż wysyłkowa (w przypadku przekroczenia progów);
Niektóre operacje zakupu i odsprzedaży w innym kraju członkowskim;
Niektóre usługi wykonywane w innym kraju członkowskim (np. budownictwo).

dochody z tytułu własności, dywidendy, podatki redukcji, zysków kapitałowych, podatku dochodowego, kary, podatki, dopłaty, deklaracji podatkowych, systemu podatkowego, kontroli podatkowej, odliczenia, podatnicy, kodu podatkowego, zwolnienia.

Kluczowe informacje do zapamiętania

Niektóre operacje wewnątrzwspólnotowe wymagają rejestracji do celów VAT w kraju przeprowadzania operacji.

Pełnomocnik podatkowy ma mozliwość zarejestrowania numeru VAT do celów VAT w innym kraju członkowskim bez potrzeby tworzenia w nim stałego zakładu pracy.

Skontaktuj się z nami

Jak ASD może ci pomóc?

Jako pełnomocnik podatkowy, ASD Group analizuje przepływy Twoich towarów i faktur, może zarejestrować Twoją spółkę do celów VAT, składać deklaracje VAT za granicą oraz składania deklaracji wymiany towarów, jeśli zostaną przekroczone progi sprzedażowe.

Przygotowanie i składanie deklaracji VAT i Intrastat

Szczegółowe analizowanie i monitorowanie wszystkich mieisęcznych przepływów

Wprowadzanie i weryfikacja regularnych faktur

Sprawdzanie i weryfikacja nomenklatury celnej

Asysta w trakcje kontroli podatkowej lub celnej

Organizowanie dedykowanych szkoleń na temat wewnątrzwspólnotowego podatku VAT