Verenigd Koninkrijk: Einde van de overgangsperiode voor EU-exporteurs Meer informatie (in het engels)
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ASD GROUP > FISCAAL > FISCALE GEVOLMACHTIGDE

Fiscaal gevolmachtigde: vertrouw ons de aanvraag van uw btw-nummer en het indienen van uw aangiften toe

In welke gevallen hebben Europese bedrijven een intracommunautair btw-nummer nodig in een andere EU-lidstaat?

Wanneer Europese bedrijven btw-plichtige transacties uitvoeren in een EU-lidstaat waar ze niet zijn gevestigd, zijn ze wettelijk verplicht om een intracommunautair btw-nummer te hebben in deze EU-lidstaat.

De handelingen die vereisen dat Europese bedrijven een intracommunautair btw-nummer hebben in deze andere EU-lidstaat, zijn dus als volgt:

Het niet registreren wordt zwaar bestraft door de Europese belastingdiensten en verhindert elke terugvordering van btw. 

Bovendien moet u weten dat Europese partners (leveranciers, dienstverleners, klanten, marktplaatsen, enz.) systematisch weigeren zaken te doen met buitenlandse bedrijven die niet voldaan hebben aan hun verplichting om zich in Duitsland voor btw te registreren vanwege het belastingrisico dat dit voor hen inhoudt.

Waarom beroep doen op een fiscale gevolmachtigde?

Bedrijven die in de EU zijn gevestigd, zijn altijd vrijgesteld van het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger.

In de EU gevestigde bedrijven die zich voor btw moeten registreren in een andere EU-lidstaat, hebben echter altijd de mogelijkheid om een fiscaal gevolmachtigde aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het nakomen van al hun verplichtingen met betrekking tot de btw in deze lidstaat namens hen: het verkrijgen van een btw-nummer, het indienen van btw-aangiften, het indienen van teruggaafverzoeken, enz.

Intracommunautaire btw is een complexe aangelegenheid die voortdurend in ontwikkeling is en waarvoor uiterst gespecialiseerde expertise nodig is. Fouten kunnen zeer grote financiële gevolgen hebben: belastingcontroles, verlies van het recht op btw-teruggave, herziening van vrijstellingen, aanvullende belastingen, boetes, rente wegens te late betalingen, enz.

Daarom is een beroep op een fiscaal gevolmachtigde die gespecialiseerd is in btw-aangelegenheden in de betrokken lidstaat van essentieel belang om de aan btw onderworpen transacties die daar worden verricht, veilig te stellen.

Voor ASD Group kiezen is voor veiligheid kiezen

Op dit zeer specifieke gebied van intracommunautaire btw is de keuze van een deskundig fiscaal mandataris belangrijk.

Kiezen voor ASD Group betekent dat u over een team beschikt van fiscalisten die gespecialiseerd zijn in intracommunautaire btw, die u dagelijks bijstaan en uw activiteit veilig stellen.

Kiezen voor ASD Group betekent ook kiezen voor een al meer dan 20 jaar met de Europese belastingdiensten vertrouwd contactpersoon, die garant staat voor uw activiteiten in de EU en uw reputatie bij de Europese belastingdiensten.

ASD Group is ook een netwerk van agentschappen in 25 landen binnen en buiten Europa.

ASD Group is ook kiezen voor innovatie

De fiscale transformatie en digitalisering wordt steeds algemener.

Om voorop te lopen op het gebied van digitale fiscaliteit investeert ASD in de ontwikkeling van on-line service platformen die het beheer van de verplichtingen en de uitwisselingen tussen de belastingbetaler en de belastingdienst vergemakkelijken.

Waarom voor ASD Group kiezen? De Pluspunten van ASD

Neem contact op met onze experts

Meer weten over onze aanbiedingen?
Neem contact met ons op en onze experts zullen snel reageren.
Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.