Uprość swój rozwój międzynarodowy

ASD GroupUslugiJAKIE SĄ ZASADY W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ?

JAKIE SĄ ZASADY W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ?

Definicja sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowa odnosi się do sprzedaży wewnątrzwspólnotowej przeznaczonej dla osób niebędącycyh podatnikami (osoby fizyczne, stowarzyszenia itp.). Firma zajmująca się tego typu działalnością musi przestrzegać progów VAT określonych w dyrektywnie europejskiej. W przypadku przekroczenia ich, sprzedawca musi zastosować fakturę z numerem VAT kraju docelowego. W tym przypadku należy stosować szczególne zsasady dotyczące podatku VAT.

Mini contact
reCAPTCHA

Sprzedaż wysyłkowa w Europie: regulacje VAT

Sprzedaż wysyłkowa odbywa się wówczas, gdy spełnione są trzy warunki:

  • Towary muszą być wysyłane przez sprzedającego lub w jego imieniu do nabywcy;
  • Towary musza być wysyłane z jednego kraju członkowskiego Unii Europejskiej do drugiego kraju wewnątrz Wspólnoty;
  • Nabywcą podatku jest osoba fizyczna nie podlegająca opodatkowaniu lub osoba korzystająca ze zwolnienia.

Firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową mogą sprzedawać towary w 28 krajach UE stosując swoja krajową stawkę VAT aż do momentu przekroczenia progów sprzedażowych, zdefiniowanych w kraju, którego dotyczy sprzedaż. Progi podatkowe związane są z osiągniętym obrotem ze sprzedaży wysyłkowej w danym roku podatkowym.

Przykład: Firma A z siedzibą we Francji sprzedająca sztuczną biżuterię za pośrednictwem strony internetowej belgijskim klientom indywidualnym. Jeśli roczny obrót roczny jest niższy niż 35 000 EUR, firma naliczy francuską stawke VAT. W przeciwnym wypadku firma musi zarejestrować się do celów VAT i naliczyć belgijską stawke VAT.

Ważne jest, aby pamiętać, że niektóre produkty nie mają takich samych ulg podatkowych w swoich krajów, są to:

  • nowe środki transportu,
  • żużyte towary
  • produkty podlegające akcyzie (produkty alkoholowe, oleje mineralne, tytoń etc.)

ROGI SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ W UE

Wyszukiwania powiązane z wewnątrzwspólnotowym podatkiem VAT Sprzedaż na odległość / E-commerce

Kwota VAT, eksport netto, administracji podatkowej, numer VAT, wewnątrzwspólnotowe nabycie, zwolnienie, zapłata za odwrotnej VAT, zwolnienie z VAT, ordynacji podatkowej, płatny, ujemnych, usług, odpowiedzialności, podatkowego wartość dodana, deklaracja VAT odwrotnego obciążenia VAT we Francji, francuski VAT.

KLUCZOWE INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA

  • Sprzedaż wysyłkowa dotyczy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży przeznaczonej do osób niepodlegających opodatkowaniu (B2C).
  • Wymagane jest przestrzeganie tzw. progów VAT dotyczących sprzedaży wysyłkowej, których wysokość różni sie w zależnosci od kraju;
  • Jeśli progi zostaną przekroczone, firma zobligowana jest do uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT w kraju, w którym sprzedawane są towary;
  • Harmonogram sprawozdawczości VAT różni się w zależności od kraju (miesięczny, roczny, kwartalny).

Jak ASD może ci pomóc?


Niezależnie od tego, czy sprzedajesz za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez inne miejsce sprzedaży takie jak np. Amazon, Fnac, Ebay, możemy Ci towarzyszyć. Dedykowana usługa dla e-sprzedawców została stworzona z myślą rozwiązania wszystkich problemów napotykanych przez firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową.

Jeden punkt kontaktowy

Wszystkie wnioski o zwrot podatku scentralizowane w jednej usłudze

Uzyskanie numeru VAT

Rejestracja firmy z krajów trzecich w Europie

Weryfikacja transakcji

Weryfikacja informacji, które wymagane są na fakturach zakupowych

Składanie wniosku

Przygotowanie i składanie wniosku o zwrot w zgodności z formatem zaaprobowanym przez UE

Śledzenie przebiegu sprawy

Wsparcie aż do momentu odzyskania podatku VAT

Szkolenia

Organizowanie dedykowanych szkoleń na temat sprzedaży wysyłkowej dla Twoich współpracowników

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap