Simplificați dezvoltarea internațională

A Fi chemat de un expert

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupServiciiCare sunt regulile vânzării la distanță în materie de TVA ?

Care sunt regulile vânzării la distanță în materie de TVA ?

Definiția vânzării la distanță

Vânzarea la distanță corespunde vânzării intracomunitare către neplătitori de TVA (persoane fizice, asociații, etc). O firmă care vinde la distanță trebuie să respecte pragurile de TVA definite de UE. În cazul depășirii pragului, firma trebuie să factureze cu TVA-ul țării de destinație. Se aplică reguli specifice legate de TVA.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Regimul TVA

Regimul vânzării la distanță este aplicabil dacă sunt îndeplinite trei condițiii:

  • Bunurile sunt expediate de vânzător sau în numele său la destinația cumpărătorului;
  • Vânzările sunt efectuate dintr-un stat membru în altul;
  • Cumpărătorul este o persoană fizică sau juridică neplătitoare de TVA.

Societatea care vinde la distanță poate vinde neplătitorilor de TVA în cele 28 de state UE aplicând TVA-ul din statul sediului social până este atins un prag definit de fiecare țară de destinație. Pragul corespunde unei cifre de afaceri pentru vânzarea la distanță efectuată într-un an în țara de destinație.

ExempluSocietatea A cu sediul în România vinde bijuterii-fantezie pe internet persoanelor fizice din Belgia. Dacă cifra de afaceri fără TVA în Belgia este mai mică de 35000€, societatea facturează cu TVA RO 19%. Dacă acest prag este depășit ea va factura cu TVA de Belgia 21%.

Este important de notat că anumite produse nu au aceleași avantaje fiscale în toate statele UE. Este esențial să verificați mărimea TVA în țara de destinație și să identificați dacă produsul are o taxă normală sau redusă.

Regimul nu se aplică:

  • Mijloacelor de transport noi;
  • Bunurilor de ocazie;
  • Produselor accizabile (alcoolice, uleiuri minerale, tutun, etc.)

PRAGURILE DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ ÎN UE

Căutări referitoare la Vânzarea la distanță intracomunitară / Comerțul electronic

Suma TVA, export, net, administrația fiscală, numărul TVA, achiziția intracomunitară, scutirea, plata taxa TVA inversă, scutirea de TVA, codul fiscal, de plătit, deductibile, servicii, responsabil, taxa privind valoarea adăugată, declarația de TVA, taxa inversă, TVA în Franța, TVA franceză.

Noțiuni de reținut

  • Vânzarea la distanță vizează vânzările intracomunitare către neplătitori de TVA;

  • Trebuie respectate pragurile specifice. Pragurile variază funcție de stat.
  • Dacă se depășește pragul, firma se înregistrează în scopuri de TVA în țara de destinație și facturează cu codul de TVA local.
  • Ritmul depunerii declarațiilor de TVA variază de la țară la țară.

Ce poate ASD GROUP să facă pentru dumneavoastră


Chiar dacă vindeți pe site-ul dumneavoastră sau pe un marketplace (Amazon, Fnac, Ebay) noi vă putem ajuta. Am creat un serviciu dedicat comercianților pe internet pentru a răspunde tuturor problemeor legate de acest tip de vânzare.

Interlocutor unic

Centralizați-vă toate cererile de rambursare la un singur prestator

Obținerea unui cod de TVA

Înregistrarea societății din afara UE în scopuri de TVA în UE

Verificarea tranzacțiilor

Verificarea mențiunilor obligatiorii care apar pe facturile de vânzare

Depunerea declarațiilor de TVA

Întocmirea și depunerea declarațiilor de TVA

Asistență

Asistență în caz de control administrativ sau vamal

Formare profesională

Organizarea de formări profesionale specifice dedicate vânzării pe internet