Какви са регламентите за дистанционни продажби по отношение на ДДC?

ASD GroupУслугиКакви са регламентите за дистанционни продажби по отношение на ДДC?

Определение за дистанционна продажба

Дистанционните продажби са вътреобщностни продажби, при които купувачът не е юридическо лице със стопанска цел (физическо лице, асоциация…). Юридическо лице, което осъществява вътреобщностна електронна търговия, трябва да следи и да спазва ДДС праговете, определени от европейската директива. В случай на достигане или надхвърляне на този праг, електронният търговец трябва да започне да фактурира ДДС по ставките на държавата на получателя. При тези операции се прилагат специални условия, регламентирани в специален раздел на закона.

Прагове за продажби от разстояние в ЕС

Изтеглете нашата брошура

Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.

Дистанционни продажби в европа: ддс регламент

Дистанционни продажби са налице когато са изпълнени следните три условия :

Стоките трябва да бъдат изпратени от продавача или за негова сметка към купувача
Стоките трябва да бъдат изпратени от една страна-членка на Европейския съюз към друга страна-членка на Общността
Купувачът трябва да бъде физическо лице, нерегистрирано по ДДС или под специален режим

Дружествата, които осъществяват дистанционни продажби на лица, нерегистрирани по ДДС, в 28-те държави-членки на Европейския Съюз, начисляват размера на данъка, определен в страната, в която са установени до достигането на прага, определен от страната на получателите. Праговете се отнасят за обороти, натрупани при дистанционни продажби на годишна база в страната на получателите.
Пример :Дружество „А“, установено във Франция, продава бижута на белгийски граждани чрез интернет сайта си. Ако оборотите на дружеството в Белгия не надхвърлят 35 000 € без ДДС, дружеството фактурира с френски ДДС. Ако прагът бъде нахвърлен, дружеството ще трябва да започне да фактурира с белгийски ДДС.
Важно е да се отбележи, че някои продукти нямат еднакви данъчни облекчения във всички страни. Предварителната проверка каква ставка на данъка се прилага за съответния продукт, е от съществено значение. Режимът не се прилага при:

Покупка на нови транспортни средства
Продукти втора ръка
Продукти, обект на акциз (алкохол, цигари, горива…)

ПРАГОВЕ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕС

Важно е да запомните:

Най-общо казано, дистанционните продажби се отнасят за вътреобщностни продажби с купувач физическо лице.

Акредитираното представителство Ви позволява да оперирате като европейско дружество, без ограничения. Прагът варира в зависимост от държавата на местоназначение.

Ако прагът е превишен, компанията трябва да се идентифицира с ДДС в страната, да получи местен ДДС номер и да начисли ДДС според ставката за страната.

Данъчната ставка на ДДС варира в зависимост от страната. Тя може да бъде месечна, тримесечна, годишна и др.

Обърнете се към специалната ни документация за дистанционна търговия / електронната търговия

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Това, което asd group може да направи за вас

Независимо дали продавате чрез своя уеб сайт или електронен пазар (Amazon, Fnac, Ebay), ние можем да Ви съдействаме. Създадена е услуга, предназначена за електронни търговци, с цел да отговори на всички проблеми, с които може да се сблъска дадена фирма за дистанционна продажба.

Централизирайте заявленията си за възстановяване на ДДС в една услуга

Регистрация по ДДС на Вашето дружество в друга държава-членка на ЕС

Потвърждение на задължителните основания за сделките, които трябва да бъдат посочени на фактурите за продажба

Изготвяне и подаване на ДДС декларации

ъдействие в случай на данъчна или митническа проверка

Организиране на конкретни курсове за дистанционно обучение, подходящи за вашите служители