Vedení agendy DPH pro internetové prodejce v členských státec EU
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupSlužbyVedení agendy DPH pro internetové prodejce v členských státec EU

Vedení agendy DPH pro internetové prodejce v členských státec EU

Zasíláni zboží v eu a dph

Zasílání zboží nebo-li zásilkový prodej se týká tzv. BtoC transakcí. Eshopy prodávají své zboží jak v tuzemsku, tak v zahraničí. U zboží zasílaného do jiného členského státu uplatňují tuzemskou sazbu DPH. Po překročení určitého objemu prodeje do cílové země se však musí registrovat k dani u zahraničního správce daně a na svá plnění uplatnit zahraniční sazbu daně.

Zasílání zboží - zvláštní daňový režim


Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě.

Zasílání zboží definuje několik podmínek:

 • Přepravu či odeslání zboží při tom zajišťuje dodavatel - plátce DPH nebo jím zmocnění třetí osoba.
 • Zboží bylo odesláno z jiného členského státu než členského státu ukončení přepravy.
 • Příjemcem je osoba nepovinná k dani, nebo osoba povinná k dani neregistrovaná k DPH.


Eshopy mohou prodávat své zboží volně  ve 28 členských státech EU. Své prodeje uskutečňují s tuzemskou sazbou DPH. 

Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem, do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží a plátce je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě. 

Tato registrace může být ale i dobrovolná ještě před dosažením obratu stanoveného členským státem. Dobrovolnou registraci využívají plátci např. v případě, kdy cílová země uplatňuje nižší sazbu daně než země domácí.

Příklad: Společnost A usazená v ČR zasílá šperky přes internet německým zákazníkům. Pokud je obrat uskutečněný v Německu v kalendářním roce nižší než 100 000 €, fakturuje svá ddání s českou DPH. Pokud je obrat vyšší, registruje se u finačního úřadu v Německu a zboží do Německa zasílá s německou sazbou daně. 

Členské státy stanovily roční kalendářní částku pro povinnou registraci na 35 000 € nebo 100 000 €.

Hranice v jednotlivých členských zemích pro zásilkový prodej představující celkové hodnoty dodaného zboží v jednom kalendářním roce:

PRINCIPY ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Vente à distance TVA - femme sur un ordinateur
 • Zboží je plátcem zasíláno osobám neregistrovaným k DPH.
 • Plátce je povinen sledovat obraty v jednotlivých členských státech. 
 • Po překročení stanoveného prahu v rámci kalendářního roku se registruje k DPH v jiném členském státě.
 • Zdaňovací období je v každém státě jiné. Může být měsíční, čtvrtletní nebo roční.
 • Obrat pro povinnou registraci k DPH si určuje každý stát samostatně.
Hodnoty prodeje pro povinnou registraci v JČS

Krátké video vám řekne více


Krátké video vám ve 2 minutách představí základní principy zásilkového prodeje.

Zasílání zboží - zvláštní daňový režim


dobrovolné registraci k DPH. O této skutečnosti musí také informovat svého správce daně.

Výjimku z hlediska zasílání zboží tvoří dodání nových dopravních prostředků a dodání zboží s montáží nebo instalací, použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem jiného zvláštního režimu.

Po registraci k dani v jiném členském státě musí plátce také ověřit správné zařazení zboží ke správné sazbě DPH. Užití základní, snížené a super snížené sazby se v jednotlivých státech může lišit.

Principy režimu zasílání v ČR definuje § 8 zákona o DPH:

 • Místem plnění při zasílání je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odesílání nebo přeprava začíná, pokud
  1. zasílané zboží není předmětem spotřební daně,
  2. celková hodnota zasílaného zboží do JČS bez daně po ukončení odeslání a přepravy nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku stanovenou tímto členským státem
 • Plátce - dodavatel, který zboží zasílá, se může rozhodnout (při splnění výše uvedených podmínek, § 8 odst. 2 zákona o DPH), že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání a přepravy (JČS). V takovém případě je však plátce povinen postupovat dle této své volby do konce kalendářního roku bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl (§ 8 odst. 3 zákona o DPH).
 • Pokud plátce DPH - dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě. Zaregistrováním se z titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání zboží.

Co pro vás můžeme udělat


Společnost ASD je mezinárodní daňová kancelář. Jako jedna z mála na trhu vás může zastupovat ve věci DPH ve všech členských státech EU. Protože je zasílání zboží také předmětem hlášení Intrastat, zajistíme jeho podání  ve směru  přijetí zboží v cílovém členském státě. Naše služby využivají prodejci z různých  portálů jako jsou Amazon, Fnac, Ebay apod.

Jediný partner

Pro agendu DPH v EU

Registrace k dph

Ve všech členských státech EU 

Kontrola obchodních transakcí

Zařazení do daňového režimu

Podání přiznáni k dph

Sestavení a podání daňového hlášení

Asistence

Během daňové kontroly

Semináře

Pro menší skupiny

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询