Wat zijn de regels voor verkoop op afstand op het gebied van BTW

ASD GroupServicepagina’sWat zijn de regels voor verkoop op afstand op het gebied van BTW

Definitie van verkoop op afstand

Verkoop op afstand komt overeen met intracommunautaire transacties met bestemming niet-btw-plichtigen (particulieren, verenigingen, etc.). Een e-commercebedrijf dat intracommunautaire transacties verricht, moet de in de Europese richtlijn gedefinieerde btw-drempeltarieven respecteren. Ingeval de drempel wordt overschreden, dient de online verkoper de btw van het land van bestemming te factureren. De btw-specifieke regels moeten op deze transacties worden toegepast.

Verkoopdrempels op afstand in de EU

Download onze brochure

Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.

VERKOOP OP AFSTAND IN EUROPA HET BTW-STELSEL

Het stelsel voor verkopen op afstand is van toepassing indien aan drie voorwaarden is voldaan:

De goederen moeten worden verzonden door de verkoper of voor zijn rekening naar de afnemer.
De verkopen moeten worden verricht in een lidstaat van de Europese Unie naar een andere lidstaat van de gemeenschap.
De afnemer is een natuurlijke niet-btw-plichtige persoon of een persoon die door een afwijkende regeling wordt gedekt.

Bedrijven die zich bezighouden met afstandsverkoop kunnen verkopen aan de niet-btw-plichtigen in de 28 lidstaten van de Europese Unie door hun nationale btw-tarief toe te passen, tot een door het land van bestemming gedefinieerde drempelwaarde is bereikt. Deze drempelwaarde komt overeen met het bedrag van het omzetcijfer van de afstandsverkoop in een bepaald jaar in het land van bestemming.
Voorbeeld: in Frankrijk gevestigde onderneming A verkoopt namaaksieraden via een internetsite aan Belgische particulieren. Als deze onderneming een jaarlijkse omzet exclusief btw in België heeft van minder dan EUR 35.000, factureert de onderneming het Franse btw-tarief. Indien deze drempelwaarde wordt overschreden, factureert de onderneming het Belgische btw-tarief.
Opgemerkt moet worden dat bepaalde producten niet dezelfde belastingvoordelen hebben in alle landen. Het is van groot belang de btw-tarieven in het land van bestemming te controleren en na te gaan of voor het betreffende product een verlaagd of een normaal tarief geldt.
Het stelsel is niet van toepassing op leveringen van:

Nieuwe vervoermiddelen
Tweedehandsgoederen
Accijnsgoederen (alcoholhoudende producten, minerale oliën, tabak, etc.)

VERKOOPDREMPELS OP AFSTAND IN DE EU

Bedrag BTW, export, netto, belastingdienst, BTW-nummer, intracommunautaire verwerving, vrijstelling, de betaling van BTW verlegging van de heffing, BTW-vrijstelling, tax codes, te betalen, aftrekbaar, diensten, verantwoordelijke belasting toegevoegde waarde, BTW-aangifte, btw-verlegging in Frankrijk, Franse BTW.

Wat u moet weten

Afstandsverkoop heeft betrekking op intracommunautaire transacties aan niet-btw-plichtigen (particulieren, B2B).

Specifieke btw-drempeltarieven voor de afstandsverkoop moeten worden gerespecteerd. De drempelwaarde varieert afhankelijk van het land van bestemming.

Indien de drempelwaarde wordt overschreden, dient de onderneming zich te registreren voor de btw in het betreffende land, een lokaal btw-nummer te verkrijgen en de btw van het betreffende land te factureren.

De frequentie van btw-aangiften varieert van land tot land. Deze kan maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, etc. zijn.

Raadpleeg ons speciale dossier over afstandsverkoop/e-commerce

Contact

Wat asd groep voor u kan doen

Of u nu verkoopt via uw website of via een marktplaats (Amazon, Fnac, Ebay), wij kunnen u daarin begeleiden. Er is een voor online verkopers bestemde service ontwikkeld om alle problemen waarmee een onderneming die zich met afstandsverkoop bezighoudt, kan worden geconfronteerd, het hoofd te bieden.

Centraliseer uw verzoeken om btw-teruggave in een enkele dienst

Registratie voor de btw van uw onderneming in een andere lidstaat van de EU

Controle van de verplichte verplichte vermeldingen die moeten voorkomen op verkoopfacturen

Opstelling en indiening van btw-aangiften

Ondersteuning bij belasting- of douancecontrole

Organisatie van specifieke opleidingen voor afstandsverkoop, ideaal voor uw medewerkers