Zwrot podatku VAT

Uprość swój rozwój międzynarodowy

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019/span>
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le rembrousement

ASD GroupUslugiJak uzyskać zwrot wewnątrzwspólnotowego podatku VAT?

Jak uzyskać zwrot wewnątrzwspólnotowego podatku VAT?

Zasada zwrotu podatku VAT w kraju UE

Firma, która zapłaciła podatek VAT w jednym z 28 państw członkowskich UE, w którym nie ma siedziby, może, pod pewnymi warunkami, uzyskać zwrot. Procedury różnią się w zależności od kraju, w którym firma ma siedzibę. Warunki zwrotu są ściśle określone i różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

Procedury zwrotu zagranicznego wewnątrzwspólnotowego podatku VAT

Jeżeli firma ma siedzibę w Unii Europejskiej, zwrot dokonywany jest w ramach tak zwanej procedury „dziewiątej dyrektywy” poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem portalu elektronicznego dostępnego w państwie członkowskim, w którym firma ma siedzibę. Wniosek o zwrot może zostać złożony bezpośrednio przez firmę lub przez pełnomocnika podatkowego.

Jeżeli firma ma siedzibę poza Unią Europejską, zwrot dokonywany jest w ramach tak zwanej „trzynastej dyrektywy” poprzez złożenie wniosku o zwrot bezpośrednio u organów podatkowych państwa członkowskiego, w którym zwrócono się o zwrot. Uwaga: niektóre państwa członkowskie, takie jak Francja, wymagają, aby wniosek został złożony przez lokalnego pełnomocnika podatkowego akredytowanego i mianowanego przez firmę.

Warunki zwrotu wewnątrzwspólnotowego podatku VAT

Zwrot zagranicznego podatku VAT jest możliwy tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

 • w okresie objętym wnioskiem o zwrot przedsiębiorstwo nie przeprowadziło żadnej transakcji, za którą powinna uregulować podatek VAT w tym państwie (z wyłączeniem przywozu) i które wymagałaby od niego rejestracji do celów podatku VAT;
 • VAT jest prawidłowo zafakturowany przez dostawcę lub usługodawcę;
 • VAT odnosi się do wydatków związanych z zakupem towarów lub usług wykorzystywanych do działalności uprawniających do odliczenia;
 • VAT nie dotyczy wydatków, dla których odliczenie VAT jest wykluczone przez lokalne przepisy.

Ponieważ zasady odliczania podatku VAT różnią się w zależności od państwa członkowskiego, należy przeanalizować lokalne przepisy i treść umów o wzajemności, aby ustalić, czy zagraniczny VAT podlega zwrotowi.

 

Zwrot zagranicznego podatku VAT przebiega w kilku etapach 

 • Audyt przepływów i analiza wydatków podlegających odliczeniu
 • Weryfikacja dokumentów uzupełniających
 • Przygotowanie i złożenie wniosku
 • Przetwarzanie wniosku przez administrację lokalną
 • Zwrot odzyskanego podatku

KLUCZOWE INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA

 • Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku VAT, niezależnie od tego, czy firma ma siedzibę w UE czy poza UE.

 • Warunki zwrotu różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

 • Niektóre państwa członkowskie wymagają, aby wniosek o zwrot został złożony przez pełnomocnika podatkowego, tak jak ma to miejsce we Francji. 

Wyszukiwania związane z zwrotem podatku VAT

akcyza zwolnienie, odliczenia ustawę o finansach, spłacić, standardowy kod podatkowy stawka, podatek, płatne, wolne od podatku VAT, usługi, francuski VAT usług zwolnionych od podatku, stawek VAT, w związku, zapłaty VAT, z zastrzeżeniem, z zastrzeżeniem, VAT we Francji, podatku od wartości dodanej, kwoty VAT, zwrot VAT.

Jak ASD może ci pomóc?


Załatwiamy wszystkie procedury administracyjne dotyczące odzyskiwania podatku VAT: weryfikacja faktur (obowiązkowych informacji, etc.), analiza kosztów podlegających i niepodlegających odliczeniu, wprowadzenie faktur, przygotowanie i złożenie wniosku, kontakt z administracją podatkową, nadzór sprawy itd.

Jeden punkt kontaktowy

Wszystkie wnioski o zwrot podatku scentralizowane w jednej usłudze

W stałym kontakcie z administracją

Odpowiadamy na wszystkie pytania administracji związane ze zwrotem podatku

Weryfikacja transakcji

Weryfikacja informacji, które wymagane są na fakturach zakupowych

Składanie wniosku

Przygotowanie i składanie wniosku o zwrot w zgodności z formatem zaaprobowanym przez UE

Śledzenie przebiegu sprawy

Wsparcie aż do momentu odzyskania podatku VAT
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询