Jak uzyskać zwrot wewnątrzwspólnotowego podatku VAT?

ASD GroupUslugiJak uzyskać zwrot wewnątrzwspólnotowego podatku VAT?

Zasada zwrotu podatku VAT w kraju UE

Firma, która zapłaciła podatek VAT w jednym z 28 państw członkowskich UE, w którym nie ma siedziby, może, pod pewnymi warunkami, uzyskać zwrot. Procedury różnią się w zależności od kraju, w którym firma ma siedzibę. Warunki zwrotu są ściśle określone i różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Pobierz ulotkę

Mini contact
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.

Procedury zwrotu zagranicznego wewnątrzwspólnotowego podatku VAT

Jeżeli firma ma siedzibę w Unii Europejskiej, zwrot dokonywany jest w ramach tak zwanej procedury „dziewiątej dyrektywy” poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem portalu elektronicznego dostępnego w państwie członkowskim, w którym firma ma siedzibę. Wniosek o zwrot może zostać złożony bezpośrednio przez firmę lub przez pełnomocnika podatkowego.
Jeżeli firma ma siedzibę poza Unią Europejską, zwrot dokonywany jest w ramach tak zwanej „trzynastej dyrektywy” poprzez złożenie wniosku o zwrot bezpośrednio u organów podatkowych państwa członkowskiego, w którym zwrócono się o zwrot. Uwaga: niektóre państwa członkowskie, takie jak Francja, wymagają, aby wniosek został złożony przez lokalnego pełnomocnika podatkowego akredytowanego i mianowanego przez firmę.
Warunki zwrotu wewnątrzwspólnotowego podatku VAT
Zwrot zagranicznego podatku VAT jest możliwy tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

w okresie objętym wnioskiem o zwrot przedsiębiorstwo nie przeprowadziło żadnej transakcji, za którą powinna uregulować podatek VAT w tym państwie (z wyłączeniem przywozu) i które wymagałaby od niego rejestracji do celów podatku VAT;
VAT jest prawidłowo zafakturowany przez dostawcę lub usługodawcę;
VAT odnosi się do wydatków związanych z zakupem towarów lub usług wykorzystywanych do działalności uprawniających do odliczenia;
VAT nie dotyczy wydatków, dla których odliczenie VAT jest wykluczone przez lokalne przepisy.

Ponieważ zasady odliczania podatku VAT różnią się w zależności od państwa członkowskiego, należy przeanalizować lokalne przepisy i treść umów o wzajemności, aby ustalić, czy zagraniczny VAT podlega zwrotowi.
 
Zwrot zagranicznego podatku VAT przebiega w kilku etapach 

Audyt przepływów i analiza wydatków podlegających odliczeniu
Weryfikacja dokumentów uzupełniających
Przygotowanie i złożenie wniosku
Przetwarzanie wniosku przez administrację lokalną
Zwrot odzyskanego podatku

KLUCZOWE INFORMACJE DO ZAPAMIĘTANIA

Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku VAT, niezależnie od tego, czy firma ma siedzibę w UE czy poza UE.

Warunki zwrotu różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Niektóre państwa członkowskie wymagają, aby wniosek o zwrot został złożony przez pełnomocnika podatkowego, tak jak ma to miejsce we Francji. 

akcyza zwolnienie, odliczenia ustawę o finansach, spłacić, standardowy kod podatkowy stawka, podatek, płatne, wolne od podatku VAT, usługi, francuski VAT usług zwolnionych od podatku, stawek VAT, w związku, zapłaty VAT, z zastrzeżeniem, z zastrzeżeniem, VAT we Francji, podatku od wartości dodanej, kwoty VAT, zwrot VAT.

Skontaktuj się z nami

Jak ASD może ci pomóc?

Załatwiamy wszystkie procedury administracyjne dotyczące odzyskiwania podatku VAT: weryfikacja faktur (obowiązkowych informacji, etc.), analiza kosztów podlegających i niepodlegających odliczeniu, wprowadzenie faktur, przygotowanie i złożenie wniosku, kontakt z administracją podatkową, nadzór sprawy itd.

Wszystkie wnioski o zwrot podatku scentralizowane w jednej usłudze

Odpowiadamy na wszystkie pytania administracji związane ze zwrotem podatku

Weryfikacja informacji, które wymagane są na fakturach zakupowych

Przygotowanie i składanie wniosku o zwrot w zgodności z formatem zaaprobowanym przez UE

Wsparcie aż do momentu odzyskania podatku VAT