Vrácení daně z přidané hodnoty z členských států EU
Celní a daňové poradenství v rámci unijního i mezinárodního obchodu
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

ASD GroupSlužbyJak si nechat proplatit DPH uvnitř Unie?

Jak si nechat proplatit DPH uvnitř Unie?

Princip proplacení DPH v zemi EU

Firma, která uhradila DPH v jedné ze 28 členských zemích EU, v níž nemá sídlo, může za určitých podmínek obdržet jeho proplacení. Postupy se liší v závislosti na zemi, v níž firma sídlí. Podmínky proplacení jsou přísné a liší se mezi jednotlivými členskými zeměmi.

Postupy pro proplacení zahraniční DPH uvnitř Unie


Pokud má firma sídlo v Evropské unii, proplacení se uskuteční prostřednictvím postupu známého jako „9. směrnice“, podáním žádosti na elektronickém portálu dostupného v členském státě, kde sídlí. Žádost o proplacení může podat přímo firma nebo také daňový poradce.

Pokud má firma sídlo mimo Evropskou unii, proplacení se uskuteční prostřednictvím postupu známého jako „13. směrnice“, podáním žádosti o proplacení přímo u daňového úřadu v členském státě, v němž se o proplacení žádá. Pozor: některé členské země jako například Francie vyžadují, aby žádost podal místní daňový zástupce, kterého pověřila a stanovila firma.

Podmínky pro proplacení zahraniční DPH uvnitř Unie

Proplacení zahraniční DPH není možné, pokud nejsou splněny následující podmínky:

 • během doby platnosti žádosti o proplacení firma neuskutečnila žádný úkon, pro nějž by firma dlužila DPH v daném státě (kromě dovozu) a což by ji přinutilo k tomu, aby se registrovala k DPH;
 • DPH byla pravidelně fakturována dodavatelem nebo poskytovatelem;
 • DPH se týká výdajů za nákup zboží či služeb používaných pro úkony sloužící jako nárok na odpočet;
 • DPH se nevztahuje na výdaje, pro něž odpočet DPH vylučují místní nařízení.

Vzhledem k tomu, že odpočet DPH se liší mezi jednotlivými členskými zeměmi, následně je nutné analyzovat místní předpisy a obsah vzájemných dohod, aby se určilo, zda je zahraniční DPH vymahatelná nebo není.

Proplacení vaší zahraniční DPH prochází několika fázemi 

 • Audit toků a analýza vymahatelných výdajů
 • Ověření dokladů o výdajích
 • Příprava a podání žádosti
 • Sledování případu u místních správních orgánů
 • Proplacení zpět získané částky

Pojmy, které je třeba si zapamatovat

 • Lze podat žádost o vrácení DPH, ať už firma sídlí v EU nebo mimo EU

 • Podmínky proplacení se liší mezi jednotlivými členskými zeměmi

 • Některé členské státy vyžadují, aby žádost o proplacení podal daňový zástupce, jako je tomu ve Francii 

Hledání související s vrácením DPH

Spotřební daně, osvobození od daně, odečíst finanční právo, splatit, základní sazba daně kód, daň, placené, bez daně z přidané hodnoty, daňové služby, francouzských osvobozených od DPH služby, sazby DPH, díky, placení daně z přidané hodnoty, předmět, téma, DPH ve Francii, daně z přidané hodnoty, výše DPH, přiznání k DPH.

Máte dotazy ohledně refundace DPH ze zahraničí?

Co pro vás může udělat skupina ASD Group


Vyřídíme všechny administrativní postupy týkající se vrácení vaší DPH: ověřování faktur (povinné údaje apod.), analýza výdajů odpočitatelných a neodpočitatelných položek, kontrola faktur, příprava a podání žádosti, komunikace s finančními úřady, sledování průběhu případu atd.

Odborník se postará o vaši záležitost od začátku do konce až do uhrazení DPH.

Jediný zástupce

Organizace vyhraněných školení, která se věnují DPH uvnitř Unie

Spojení se správou

Odpovídáme na všechny případné otázky související se správou

Ověřování transakcí

Ověřování povinných údajů, které se mají objevit na fakturách o nákupu

Podání žádosti

Vystavení a podání žádosti

Sledování

Jsme stále na vaší straně, až do vrácení DPH

Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询