Как се възстановява ддс в друга държава-членка на ес?

Опростете развитието си в международен план

Demandez votre remboursement
de tva 2018 !
Date limite au 30 juin 2019/span>
Vous êtes une entreprise hors UE et vous avez effectué des
achats dans un État membre de l'UE !
Vous pouvez peut être en obtenir le rembrousement

ASD GroupУслугиКак се възстановява ДДС в рамките на Общността?

Как се възстановява ДДС в рамките на Общността?

Принцип на възстановяване на ДДС в страна от ЕС

Дружество, което е платило ДДС в една от 28-те държави-членки на ЕС, в която не е установено, може да получи възстановяването му при определени условия. Процедурите са различни в зависимост от държавата, в която дружеството е установено. Условията за възстановяване са строги и различни за отделните държави-членки.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

Процедури за възстановяване на ДДС, платен от чуждестранно лице при вътреобщностни сделки

Ако дружеството е установено в Европейския съюз, възстановяването се извършва чрез т. нар. процедура “9-та директива”, като се подаде заявление чрез електронния портал, достъпен в държавата-членка, където то е установено. Заявлението за възстановяване може да бъде подадено директно от дружеството или чрез данъчен агент.

Ако дружеството е установено извън Европейския съюз, възстановяването се извършва чрез т. нар. процедура “13-та директива”, като се подаде заявление за възстановяване директно до данъчната администрация на държавата-членка, от която се иска възстановяване. Внимание: Някои държави-членки, като Франция например, изискват заявлението да бъде подадено от местен данъчен представител, акредитиран и определен от дружеството.

 

Условия за възстановяване на ДДС в рамките на Общността

Възстановяването на ДДС, платен от чуждестранно лице, е възможно само ако са изпълнени следните условия:

 • през периода, обхванат от заявлението за възстановяване, дружеството не е извършило никаква сделка, за която е задължено да заплати ДДС в тази държава (с изключение на вноса) и което би изисквало регистрацията му за целите на ДДС;
 • ДДС е редовно фактуриран от доставчика на стоки или доставчика на услуги;
 • ДДС се отнася до разходи за покупки на стоки или услуги, използвани за операции, които дават право на приспадане;
 • ДДС не се отнася за разходи, за които, приспадането на ДДС не е предмет на местните разпоредби.

Тъй като правилата за приспадане на ДДС се различават в отделните държави-членки, е необходимо да се анализират местните разпоредби и съдържанието на реципрочните споразумения, за да се определи дали ДДС, платен от чуждестранни лица, подлежи или не подлежи на възстановяване.

 

Възстановяването на ДДС, платен от чуждестранни лица, преминава през няколко етапа 

 • Одит на потоците и анализ на разходите за които е възможно възстановяване
 • Потвърждение на разходните документи
 • Подготовка и подаване на искането
 • Проследяване на досието при местната администрация
 • Възстановяване на одобрената сума

Запомнете:

 • Възможно е да се подаде заявление за възстановяване на ДДС, независимо дали дружеството е установено в ЕС или извън ЕС
 • Условията за възстановяване варират в отделните държави-членки
 • Някои държави-членки изискват заявлението за възстановяване да бъде подадено от местен данъчен представител, както е например във Франция.

Това, което asd group може да направи за вас


Ние извършваме всички административни постъпки, свързани с възстановяването на Вашия ДДС: проверка на фактури (задължителна информация, и т.н.), анализ на подлежащите и неподлежащите на приспадане разходи, въвеждане на фактури, изготвяне и подаване на заявлението, комуникация с данъчната администрация, проследяването на хода на преписката и др.

УНИКАЛЕН ПОСРЕДНИК

УНИКАЛЕН ПОСРЕДНИК

Централизирайте заявленията си за възстановяване на ДДС в една услуга
ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАЦИЯТА

ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАЦИЯТА

Отговаряме на всички евентуални въпроси на администрацията
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ТРАНЗАКЦИИ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ТРАНЗАКЦИИ

Потвърждение на задължителните основания за сделките, които трябва да бъдат посочени на фактурите за покупка
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Изготвяне и подаване на заявление в съответствие с установената от ЕС форма
ПРОСЛЕДЯВАНЕ

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Оставаме на Ваше разположение до възстановяването на ДДС
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询