Нови задължения за износителите към Обединеното кралство от края на януари 2024 г. Повече информация (на английски език)
Търсене
Close this search box.

Как се възстановява ДДС в рамките на Общността?

ASD GroupУслугиКак се възстановява ДДС в рамките на Общността?

Принцип на възстановяване на ДДС в страна от ЕС

Дружество, което е платило ДДС в една от 28-те държави-членки на ЕС, в която не е установено, може да получи възстановяването му при определени условия. Процедурите са различни в зависимост от държавата, в която дружеството е установено. Условията за възстановяване са строги и различни за отделните държави-членки.

Изтеглете нашата брошура

Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.

Процедури за възстановяване на ДДС, платен от чуждестранно лице при вътреобщностни сделки

Ако дружеството е установено в Европейския съюз, възстановяването се извършва чрез т. нар. процедура “9-та директива”, като се подаде заявление чрез електронния портал, достъпен в държавата-членка, където то е установено. Заявлението за възстановяване може да бъде подадено директно от дружеството или чрез данъчен агент.
Ако дружеството е установено извън Европейския съюз, възстановяването се извършва чрез т. нар. процедура “13-та директива”, като се подаде заявление за възстановяване директно до данъчната администрация на държавата-членка, от която се иска възстановяване. Внимание: Някои държави-членки, като Франция например, изискват заявлението да бъде подадено от местен данъчен представител, акредитиран и определен от дружеството.
 
Условия за възстановяване на ДДС в рамките на Общността
Възстановяването на ДДС, платен от чуждестранно лице, е възможно само ако са изпълнени следните условия:

през периода, обхванат от заявлението за възстановяване, дружеството не е извършило никаква сделка, за която е задължено да заплати ДДС в тази държава (с изключение на вноса) и което би изисквало регистрацията му за целите на ДДС;
ДДС е редовно фактуриран от доставчика на стоки или доставчика на услуги;
ДДС се отнася до разходи за покупки на стоки или услуги, използвани за операции, които дават право на приспадане;
ДДС не се отнася за разходи, за които, приспадането на ДДС не е предмет на местните разпоредби.

Тъй като правилата за приспадане на ДДС се различават в отделните държави-членки, е необходимо да се анализират местните разпоредби и съдържанието на реципрочните споразумения, за да се определи дали ДДС, платен от чуждестранни лица, подлежи или не подлежи на възстановяване.
 
Възстановяването на ДДС, платен от чуждестранни лица, преминава през няколко етапа 

Одит на потоците и анализ на разходите за които е възможно възстановяване
Потвърждение на разходните документи
Подготовка и подаване на искането
Проследяване на досието при местната администрация
Възстановяване на одобрената сума

Запомнете:

Възможно е да се подаде заявление за възстановяване на ДДС, независимо дали дружеството е установено в ЕС или извън ЕС

Условията за възстановяване варират в отделните държави-членки

Някои държави-членки изискват заявлението за възстановяване да бъде подадено от местен данъчен представител, както е например във Франция.

Техниките, които ще помогнат да станете експерт по възстановяване на ДДС

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Това, което asd group може да направи за вас

Ние извършваме всички административни постъпки, свързани с възстановяването на Вашия ДДС: проверка на фактури (задължителна информация, и т.н.), анализ на подлежащите и неподлежащите на приспадане разходи, въвеждане на фактури, изготвяне и подаване на заявлението, комуникация с данъчната администрация, проследяването на хода на преписката и др.

Централизирайте заявленията си за възстановяване на ДДС в една услуга

Отговаряме на всички евентуални въпроси на администрацията

Потвърждение на задължителните основания за сделките, които трябва да бъдат посочени на фактурите за покупка

Изготвяне и подаване на заявление в съответствие с установената от ЕС форма

Оставаме на Ваше разположение до възстановяването на ДДС