Verenigd Koninkrijk: Einde van de overgangsperiode voor EU-exporteurs Meer informatie (in het engels)
Search
Close this search box.

Hoe kan de intracommunautaire btw worden vergoed?

ASD GroupServicepagina’sHoe kan de intracommunautaire btw worden vergoed?

Het principe van btw-vergoeding in een EU-land

Een bedrijf dat btw heeft betaald in een van de 28 EU-lidstaten waar het niet gevestigd is, kan onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen.De procedures verschillen naargelang van het land waar het bedrijf is gevestigd.De voorwaarden voor vergoeding zijn strikt en verschillen van lidstaat tot lidstaat.

Download onze brochure

Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.

De vergoedingsprocedures van buitenlandse intracommunautaire btw

De vergoedingsprocedures van buitenlandse intracommunautaire btw
Als het bedrijf in de Europese Unie is gevestigd, gebeurt de vergoeding volgens de zogenaamde “9e richtlijnprocedure”, door het indienen van een aanvraag via het elektronische portaal dat toegankelijk is in zijn lidstaat van vestiging.Het vergoedingsverzoek kan rechtstreeks door het bedrijf of via een fiscaal vertegenwoordiger worden ingediend.
Indien het bedrijf buiten de Europese Unie is gevestigd, vindt de vergoeding plaats volgens de zogenaamde “13e richtlijnprocedure”, door rechtstreeks een vergoedingsverzoek in te dienen bij de belastingdienst van de lidstaat waar de vergoeding wordt aangevraagd.Opgelet: sommige lidstaten, zoals Frankrijk, schrijven voor dat de aanvraag moet worden ingediend door een plaatselijke fiscaal vertegenwoordiger die door het bedrijf is erkend en aangewezen.
 
De voorwaarden voor intracommunautaire btw-vergoeding
ergoeding van buitenlandse btw is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

het bedrijf heeft in de periode waarop de vergoedingsaanvraag betrekking heeft geen handelingen verricht waarvoor het in die staat btw-plichtig is (exclusief invoer) en die het zou verplichten om zich voor btw-doeleinden te laten registreren;
de btw is door de leverancier of dienstverlener correct gefactureerd;
de btw heeft betrekking op uitgaven in verband met de aankoop van goederen of diensten die worden gebruikt voor handelingen die recht geven op aftrek;
de btw heeft geen betrekking op uitgaven waarvoor de btw-aftrek door de plaatselijke wetgeving is uitgesloten.

Aangezien de regels voor btw-aftrek van lidstaat tot lidstaat verschillen, moeten de lokale wetgeving en de inhoud van wederkerigheidsovereenkomsten worden geanalyseerd om vast te stellen of de buitenlandse btw al dan niet kan worden teruggevorderd.
 
De vergoeding van uw buitenlandse btw verloopt in verschillende stappen 

Controle van de stromen en analyse van de terugvorderbare uitgaven
Controle van de bewijsstukken van uitgaven
Opstelling en indiening van het verzoek
Follow-up bij de lokale belastingdienst van het dossier
Teruggave van het teruggevorderde bedrag

Wat u moet weten

Het is mogelijk om een btw-vergoedingsverzoek in te dienen, ongeacht of het bedrijf in of buiten de EU is gevestigd

De voorwaarden voor vergoeding verschillen van lidstaat tot lidstaat

In sommige lidstaten moet het vergoedingsverzoek worden ingediend door een fiscaal vertegenwoordiger, zoals in Frankrijk het geval is 

De technieken om een deskundige op het gebied van btw-terugvordering te worden

Accijnzen, exclusief belastingen, vrijstelling, aftrek, financieel recht, verleggingskosten, normaal tarief, algemene belastingcode, belastbaar, betaald, btw-vrijstelling, belastingdienst, Franse btw, vrijstelling, diensten, btw-tarief, verschuldigd, betaling van BTW, onderworpen aan BTW, belastingplichtige, BTW in Frankrijk, BTW, BTW-aangifte.

Contact

Wat asd groep voor u kan doen

Wij zorgen voor alle administratieve procedures voor de terugwinning van uw btw: controle van de facturen (verplichte informatie, enz.), analyse van de aftrekbare en de niet-aftrekbare kosten, invoer van de facturen, voorbereiding en indiening van de aanvraag, communicatie met de belastingdienst, opvolging van het dossier, enz.

Centraliseer uw verzoeken om btw-teruggave in een enkele dienst

We reageren op alle eventuele vragen van de belastingdienst

Controle van de verplichte vermeldingen die op de inkoopfacturen moeten worden opgenomen

Opstelling en indiening van het verzoek met inachtneming van de door de EU vastgestelde indeling

We blijven tot uw beschikking tot de teruggave van de btw