Logo-ASD_noir

ASD GROUP > НАШАТА АГЕНЦИЯ В ФИНЛАНДИЯ > ДАНЪЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ФИНЛАНДИЯ

Назначаване на данъчен представител в Финландия

Кой подлежи на регистрация по ДДС в Финландия?

shutterstock_393401239

Регистрацията по ДДС в Финландия е законово изискване за чуждестранни компании, които осъществяват облагаеми операции в Финландия, а имено:

Ако подлежите на регистрация по ДДС, но не се регистрирате, данъчната администрация в Финландия ще Ви санкционира строго и ще възпрепятства възстановяване на ДДС от Ваша страна.

Освен това трябва да имате предвид че редица европейски партньори (доставчици, клиенти, пазари…) ще отказват да работят с чуждестранни компании, които не изпълняват задължението за ДДС регистрация в Финландия, защото представлява риск и за тях от фискална гледна точка.

Защо да назначите данъчен представител?

Дружествата, установени в Европейския съюз, не са длъжни да назначават данъчен представител в Финландия. Въпреки това, компаниите, установени в ЕС, които подлежат на регистрация по ДДС в Финландия, имат възможността да го направят имено защото данъчният представител ще управлява всички ДДС задължения в Финландия от името на компанията: регистрация по ДДС, подаване на ДДС декларации, искове за възстановяване на ДДС и т.н…

Вътреобщностният ДДС е сложен и непрекъснато се развива. Той изисква изключително детайлна експертиза. Грешките могат да доведат до драстични последици: данъчни проверки, невъзможност за възстановяване на ДДС, невъзможност за освобождаване от ДДС, налагане на допълнителни данъци, начисляване на лихви за забавено плащане и т.н….

По тази причина, назначаването на данъчен представител, компетентен по въпросите на финландски ДДС, е от съществено значение за правилното управление на облагаеми операции в Финландия.

Като избирате ASD Group, избирате сигурността

Предвид спецификата на вътреобщностния ДДС, назначаването на данъчен представител в Финландия е важно.

Изборът на ASD Group означава да имате на разположение екип от данъчни експерти, специализирани по вътрешнообщностен ДДС, който ще Ви помага ежедневно и ще Ви помогне да осигурите бизнеса си.

Изборът на ASD Group означава също така да изберете надежден събеседник на германската данъчна администрация от повече от 20 години, който ще бъде гарант за Вашите дейности в Финландия и Вашата репутация в финландските данъчни служби.

ASD Group е изградила мрежа от агенции, разположени в 25 държави в Европа и по целия свят.

Като избирате ASD Group, избирате иновацията

Данъчните промени и дигитализацията се прилагат широко.

За да бъде сред първите в цифровото данъчно облагане, ASD инвестира в разработването на платформи за онлайн услуги, които улесняват задълженията и обмена между данъкоплатците и данъчната администрация.

Техническа Информация

Плюсовете на ASD – защо да използваме ASD Group

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Бихте ли желали да научите повече за нашите предложения?
Свържете се с наши експерти и те ще Ви отговарят в най-кратък срок.
Mini contact
Ce site est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.