Logo-ASD_noir

ASD GROUP > ONZE DIENSTEN IN FINLAND > FISCALE GEVOLMACHTIGDE IN FINLAND

Een fiscale gevolmachtigde aanwijzen in Finland

Wie moet zich in Finland voor btw registreren?

shutterstock_393401239

Het hebben van een btw-nummer in Finland is een wettelijke verplichting voor alle buitenlandse bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor ze btw-plichtig zijn in Finland, namelijk:

Het niet registreren wordt zwaar bestraft door de Finse belastingdienst en verhindert elke terugvordering van btw. 

Bovendien moet u weten dat Europese partners (leveranciers, dienstverleners, klanten, marktplaatsen, enz.) systematisch weigeren zaken te doen met buitenlandse bedrijven die niet voldaan hebben aan hun verplichting om zich in Finland voor btw te registreren vanwege het belastingrisico dat dit voor hen inhoudt.

Waarom beroep doen op een fiscale gevolmachtigde?

Bedrijven die in de Europese Unie zijn gevestigd, zijn niet verplicht om een fiscaal vertegenwoordiger in Finland aan te stellen.

Bedrijven die in de Europese Unie gevestigd zijn en die zich voor btw in Finland moeten registreren, hebben echter nog steeds de mogelijkheid om een fiscaal ma aan te stellen die namens hen verantwoordelijk is voor het nakomen van al hun btw-verplichtingen in Finland: het verkrijgen van een btw-nummer, het indienen van btw-aangiften, het indienen van teruggaafverzoeken, enz.

Intracommunautaire btw is een complexe aangelegenheid die voortdurend in ontwikkeling is en waarvoor uiterst gespecialiseerde expertise nodig is. Fouten kunnen zeer grote financiële gevolgen hebben: belastingcontroles, verlies van het recht op btw-teruggave, herziening van vrijstellingen, aanvullende belastingen, boetes, rente wegens te late betalingen, enz.

Daarom is het essentieel om een beroep te doen op een fiscaal mandataris die gespecialiseerd is in Finse btw om zodoende transacties die in Finland aan btw onderworpen zijn, veilig te stellen. 

Voor ASD Group kiezen is voor veiligheid kiezen

Op dit zeer specifieke gebied van intracommunautaire btw is de keuze van een deskundig fiscaal mandataris in Finland belangrijk.

Kiezen voor ASD Group betekent dat u over een team beschikt van fiscalisten die gespecialiseerd zijn in intracommunautaire btw, die u dagelijks bijstaan en uw activiteit veilig stellen.

Kiezen voor ASD Group betekent ook dat u kiest voor een partner met meer dan 20 jaar vertrouwd contact met de Finse belastingdienst, die verantwoordelijk zal zijn voor uw activiteiten in Finland en uw reputatie bij de Finse belastingdienst.

ASD Group is ook een netwerk van agentschappen in 25 landen binnen en buiten Europa.

ASD Group is ook kiezen voor innovatie

De fiscale transformatie en digitalisering wordt steeds algemener.

Om voorop te lopen op het gebied van digitale fiscaliteit investeert ASD in de ontwikkeling van on-line service platformen die het beheer van de verplichtingen en de uitwisselingen tussen de belastingbetaler en de belastingdienst vergemakkelijken.

Technische informatie

Waarom voor ASD Group kiezen? De Pluspunten van ASD

Aanvullende service

Neem contact op met onze experts

Meer weten over onze aanbiedingen?
Neem contact met ons op en onze experts zullen snel reageren.
Mini contact
Ce site est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.