Обединеното кралство: Край на преходния период за износителите от ЕС Повече информация (на английски език)
Търсене
Close this search box.

Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

ASD GroupУслугиЗащо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

Определение за данъчен представител

Данъчният представител е физическо или юридическо лице, специализирано в управлението на ДДС, което замества постоянните учреждения. В наши дни е нужно единствено да се регистрирате в страната-членка (различна от тази, в която сте установени) и да изберете данъчен представител, който да спазва действащите данъчни и митнически закони.

Изтеглете нашата брошура

Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.

Данъчният представител – за улеснение на вашите облагаеми транзакции

За да отговори на изискванията за деклариране в страната, в която юридическото лице ще бъде задължено, то трябва да се идентифицира пред данъчните власти. Чрез създаването на фирма значително увеличавате задълженията и оперативните си разходи (статут, офис, счетоводство, плащане на корпоративен данък в страната …).
Данъчният представител е много по-опростен административно и чрез него избягвате създаването на ново дружество. Всъщност, данъчният представител Ви регистрира по ДДС в страната, което Ви позволява да оперирате като класическо местно юридическо лице.
Някои облагаеми операции изискват регистрация по ДДС в държава от ЕС, различна от държавата, в която е установено юридическото лице. Няколко примера за такива операции :

Данъчна идентификация на Вашето дружество и регистриране на ДДС номер

Вътреобщностни доставки и придобивания в страните-членки
Поддържане на склад или складиране на консигнация в друга държава-членка
Достигане на прага за дистанционни продажби
Някои сделки за покупка/прерподажба в друга държава-членка
Някои услуги (например ВТР)

Запомнете:

Някои вътреобщностни сделки Ви задължават по ДДС в страната, в която са осъществени.

Данъчният представител Ви позволява да се регистрирате по ДДС в друга държава-членка на ЕС и да избегнете създаване на юридическо лице, установено в страната. (BOI-ДДС)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Това, което asd group може да направи за вас

Като Ваш данъчен представител, експертите на ASD Group анализират Вашите потоци от стоки и фактури, регистрират дружеството Ви по ДДС, подават декларациите по ДДС и декларациите за обмен на стоки, когато праговете бъдат достигнати.

Изготвяне и подаване на декларации DEB, DES и Intrastat

Ежемесечна проверка и анализ на всички Ваши фактури.

Обработка и потвърждение за съответствие на фактурите

Проучване и потвърждение на митнически документи

Съдействие в случай на данъчна или митническа проверка

Организиране на специализирано обучение по въпросите на ДДС в рамките на Общността