Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ддс?

Опростете развитието си в международен план

Request your vat refund 2018 !
Deadline for submission of claims June 30, 2019
You are a company established outside the EU
You made purchases in one of the Member States of the EU!
You are maybe eligible for VAT refund

ASD GroupУслугиЗащо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

Защо и как да назначим данъчен представител експерт по ДДC?

Определение за данъчен представител

Данъчният представител е физическо или юридическо лице, специализирано в управлението на ДДС, което замества постоянните учреждения. В наши дни е нужно единствено да се регистрирате в страната-членка (различна от тази, в която сте установени) и да изберете данъчен представител, който да спазва действащите данъчни и митнически закони.

Mini contact
(+XX) X XX XX XX XX)
reCAPTCHA

Данъчният представител - за улеснение на вашите облагаеми транзакции

За да отговори на изискванията за деклариране в страната, в която юридическото лице ще бъде задължено, то трябва да се идентифицира пред данъчните власти. Чрез създаването на фирма значително увеличавате задълженията и оперативните си разходи (статут, офис, счетоводство, плащане на корпоративен данък в страната ...).

Данъчният представител е много по-опростен административно и чрез него избягвате създаването на ново дружество. Всъщност, данъчният представител Ви регистрира по ДДС в страната, което Ви позволява да оперирате като класическо местно юридическо лице.

Някои облагаеми операции изискват регистрация по ДДС в държава от ЕС, различна от държавата, в която е установено юридическото лице. Няколко примера за такива операции :

  • Данъчна идентификация на Вашето дружество и регистриране на ДДС номер
  • Вътреобщностни доставки и придобивания в страните-членки
  • Поддържане на склад или складиране на консигнация в друга държава-членка
  • Достигане на прага за дистанционни продажби
  • Някои сделки за покупка/прерподажба в друга държава-членка
  • Някои услуги (например ВТР)

Запомнете:

Tax agent
  • Някои вътреобщностни сделки Ви задължават по ДДС в страната, в която са осъществени.
  • Данъчният представител Ви позволява да се регистрирате по ДДС в друга държава-членка на ЕС и да избегнете създаване на юридическо лице, установено в страната. (BOI-ДДС)

Това, което asd group може да направи за вас


Като Ваш данъчен представител, експертите на ASD Group анализират Вашите потоци от стоки и фактури, регистрират дружеството Ви по ДДС, подават декларациите по ДДС и декларациите за обмен на стоки, когато праговете бъдат достигнати.

СЪЗДАВАНЕ

СЪЗДАВАНЕ

Изготвяне и подаване на декларации DEB, DES и Intrastat
АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

Ежемесечна проверка и анализ на всички Ваши фактури.
ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

ОБРАБОТКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Обработка и потвърждение за съответствие на фактурите
МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проучване и потвърждение на митнически документи
СЪДЕЙСТВИЕ

СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие в случай на данъчна или митническа проверка
ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Организиране на специализирано обучение по въпросите на ДДС в рамките на Общността
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询