Simplificați dezvoltarea internațională

ASD GroupServiciiDe ce să desemnațI un mandatar fiscal expert în TVA?

De ce să desemnațI un mandatar fiscal expert în TVA?

Definiția mandatarului fiscal

Mandatarul fiscal este o persoană fizică sau juridică, profesionist în gestionarea TVA, care se substituie sediilor fixe. Astăzi e suficient să vă înregistrați în altă țară față de cea de rezidență apoi să alegeți un mandatar fiscal pentru a vă conforma legislației fiscale și vamale în vigoare.

Mini contact
reCAPTCHA

Mandatarul fiscal pentru facilitarea operațiunilor dumneavoastră taxabile

Pentru a răspunde obligațiilor declarative din țara unde compania va fi taxabilă, aceasta trebuie să se identifice fiscal în acea țară.  

Creând o societate vă îngreunați considerabil obligațiile și costurile de funcționare (crearea statutului, contabilitate, plata de impozite, etc) Mandatarul fiscal este cea mai simplă metodă pentru a evita crearea unei societăți noi. De fapt mandatarul vă înregistrează în scopuri de TVA în țara dorită, lucru ce vă permite de a opera ca și o societate locală.

Unele operațiuni taxabile necesită înregistrarea în scopuri de TVA în o altă țară membră a UE:

  • Introducerile și expedierile între state membre;
  • Constituirea unui stoc sau stoc în consignație într-un alt stat membru;
  • Depășirea unui prag în cazul vânzării la distanță;
  • Anumite operațiuni de cumpărare/revânzare în alt stat membru;
  • Anumite prestări de servicii (de exemplu în construcții).
Căutări legate de reprezentarea fiscală

Creditorii, creanțele, dreptul societăților comerciale, drept comun, pact, moștenitor, recuperare, casare, criminal, convențional, instanță de casare, valoare adăugată, desemnare, persoană juridică, persoane fizice.

Noțiuni de reținut

Tax agent
  • Anumite operațiuni intracomunitare vă obligă la plata TVA în țara în care operați;
  • Mandatul fiscală vă permite să vă inregistrați în scopuri de TVA în altă țară UE și să evitați crearea unei societăți.

Ce poate ASD GROUP să facă pentru dumneavoastră


Ca și mandatarfiscal, experții ASD Group analizează fluxul de mărfuri și de facturi, înregistrează în scopuri d eTVA societatea dumneavoastră, vă depun declarațiile de TVA și se ocupă de declarațiile dumneavoastră INTRASTAT (DEB) dacă pragurile sunt depășite.

Crearea unui sediu fix

Crearea unui sediu fix și transmiterea de INTRASTAT(DEB, DES)

Analiză șI control

Analiza și controlul lunar a tuturor facturilor de cumpărări și vânzări

Introducere date șI verificare

Introducerea datelor și verificarea conformității facturilor

Nomenclatoare vamale

Căutarea și verificarea nomenclatoarelor vamale

Asistență

Asistență în caz de control administrativ sau vamal

Formare profesională

Organizarea de formări profesionale punctuale dedicate TVA-ulu intracomunitar

Copyright © ASD Group 2018 - All right reserved - Sitemap