Veterinární, sanitární a fytosanitární kontroly SPS (SIVEP)

ASD GROUP > CELNÍ > VETERINÁRNÍ, SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ KONTROLY SPS (SIVEP) Veterinární, sanitární a fytosanitární kontroly (SPS) na hranicích: ASD Group vám pomůže s veterinárními, sanitárními a fytosanitárními kontrolami prováděnými úřadem SIVEP při dovozu ze Spojeného království. POTŘEBUJETE PORADIT? Consultez notre brochure BREXIT: Nová hranice, nové kontroly SPS S odchodem Spojeného království k 1. […]

Intrastat ve Švédsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠVÉDSKU > INTRASTAT VE ŠVÉDSKU Intrastat ve Švédsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]

Intrastat ve Slovinsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE SLOVINSKU > INTRASTAT VE SLOVINSKU Intrastat ve Slovinsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]

Intrastat na Slovensku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA SLOVENSKU > INTRASTAT NA SLOVENSKU Intrastat na Slovensku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]

Intrastat ve Spojeném Království

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ > INTRASTAT VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ Intrastat ve Spojeném království Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že […]

Intrastat v Rumunsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V RUMUNSKU > INTRASTAT V RUMUNSKU Intrastat v Rumunsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]

Intrastat ve Španělsku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY VE ŠPANĚLSKU > INTRASTAT VE ŠPANĚLSKU Intrastat ve Španělsku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]

DES (Evropské prohlášení o službách)

ASD GROUP > CELNÍ >  DES (EVROPSKÉ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBÁCH) DES (Evropské hlášení o obchodu se službami): Nechte to na nás! Potřebujete poradit? Evropské prohlášení o službách ve zkratce Evropské prohlášení o službách (DES) je prohlášení, které je třeba vyhotovit každý měsíc pro služby nebo plnění prodané členskou zemí Evropské unie poplatníkovi jiné členské země […]

Proč byste měli externalizovat DEB/Intrastat?

ASD GROUP > CELNÍ > PROČ BYSTE MĚLI EXTERNALIZOVAT DEB/INTRASTAT? Intrastat/DEB (Hlášení o obchodu se zbožím): Nechte to na nás! POTŘEBUJETE PORADIT? Podívejte se na naši brožuru CO PRO VÁS MŮŽE ASD GROUP UDĚLAT Outsourcování správy vašich prohlášení Intrastat nabízí zásadní výhody ve smyslu úspory času a financí, ale také klidu mysli pro vás i […]

Intrastat v České Republice

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE > INTRASTAT V ČESKÉ REPUBLICE Intrastat v České republice Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že […]