Vracení kyperské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA KYPRU  > VRACENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vracení kyperské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti usazené mimo Evropskou unii vymáhat kyperskou DPH? Na vrácení kyperské DPH je nárok Stejně jako evropské společnosti mají i společnosti usazené mimo Evropskou […]

Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností na Kypru

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA KYPRU > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ NA KYPRU Daňové zastoupení, správa DPH a dalších povinností na Kypru Potrzebuję pomocy? Kdo by měl jmenovat daňového zástupce? Všechny společnosti mající sídlo v Evropské Unii nebo mimo Evropskou Unii jsou povinny být přihlášeny k DPH na Kypru, pokud provedou alespoň jednu z následujících operací: Vývoz zboží […]

Jmenování daňového zmocněnce na Kypru

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA KYPRU > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC NA KYPRU Jmenování daňového zmocněnce na Kypru Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH na Kypru? Registrace k DPH na Kypru je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Kypr, které provádějí obchodní operace zdanitelné na Kypru, zejména: Dovoz zboží do Kypr […]

Intrastat na Kypru

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY NA KYPRU > INTRASTAT NA KYPRU Intrastat na Kypru Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]