Reprezentacja społeczna i lokalne rozwiązania płacowe w USA i Kanadzi

Aktualizacja:

Temps de lecture : < 1 minute

Reprezentacja społeczna pozwala firmie na outsourcing zarządzania zasobami ludzkimi pracownika zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie. Jeśli Twoja firma wysyła pracownika do Stanów Zjednoczonych lub do Kanady w celu wykonania zlecenia pracy trwającego dłużej niż 90 dni, zdecydowanie zaleca się delegowanie takich pracowników.

Delegowanie pracownika czy ekspatriacja ?

Delegowanie pracowników ma zastosowanie w przypadku krótkich wyjazdów (krótszych niż 24 miesiące). Delegowany pracownik jest uzależniony od systemu ochrony socjalnej kraju, w którym ma siedzibę jego pracodawca.

Natomiast ekspatriacja dotyczy długoterminowych zadań. Pracownik korzysta z lokalnej umowy o pracę i systemu ochrony socjalnej kraju, w którym przebywa. ASD Group pomaga w organizacji długoterminowych wyjazdów stosując lokalne rozwiązania płacowe.

Numer identyfikacyjny pracodawcy

Firma musi uzyskać numer identyfikacyjny pracodawcy (Employer Identification Number, EIN), jeśli zatrudnia pracowników w Stanach Zjednoczonych lub jeśli odlicza podatek od dochodów swoich pracowników niebędących rezydentami. Tylko jeden numer identyfikacyjny pracodawcy jest przypisany do każdej firmy. Numer identyfikacyjny pracodawcy powinien być wymieniony na wszystkich formularzach i komunikatach wysyłanych do urzędu skarbowego (Internal Revenue Service, IRS), organów podatkowych USA oraz ubezpieczenia społecznego (Social Security Administration, SSA).

Zalety lokalnych rozwiązań płacowych

Rozwiązania płacowe ułatwiają Twojej firmie wysłanie pracowników do pracy za granicę. Agencje ASD Group w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zajmują się formalnościami lokalnymi (ubezpieczeniem społecznym oraz lokalnymi amerykańskimi i kanadyjskimi listami płac) pomagając Twojej firmie i Twoim delegowanym pracownikom.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej listy płac i usług reprezentacji społecznej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

Możesz być zainteresowany tymi artykułami

Delegowanie pracowników w sektorach imprez

Pracodawca może wysłać na ograniczony czas co najmniej jednego pracownika do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Poznaj obowiązki pracownika sektora imprez.

Jak działa reprezentacja podatkowa?

Jak działa reprezentacja podatkowa?

Posiadanie przedstawiciela podatkowego jest wymagane przez prawo, a poza tym jest to spore udogodnienie ekonomiczne. Reprezentacja podatkowa jest bardzo ważnym systemem dla firm zobowiązanych do