Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

Worden opgeroepen door een deskundige

Contact Top Bar
  • Home
  • Alle landen
  • Sociale vertegenwoordiging en lokale payroll-oplossingen in de VS en Canada
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA
ASD station

Sociale vertegenwoordiging en lokale payroll-oplossingen in de VS en Canada

Sociale representatie stelt een bedrijf in staat om het personeelsbeheer uit te besteden van een werknemer die in de Verenigde Staten of Canada woont.Als uw bedrijf een werknemer naar de Verenigde Staten of Canada stuurt voor een werkopdracht van meer dan 90 dagen, dan wordt het terbeschikkingstellen van werknemers sterk aanbevolen.

Terbeschikkingstelling van werknemers of expatriëring ?

Het terbeschikkingstellen van werknemers is van toepassing bij een korte missie (minder dan 24 maanden).De gedetacheerde werknemer is afhankelijk van het socialezekerheidsstelsel van het land waar zijn werkgever gevestigd is.

Expatriëring daarentegen is van toepassing op langetermijnopdrachten.De werknemer profiteert van een lokaal arbeidscontract en het socialezekerheidsstelsel van het gastland. ASD Group helpt bij missies op langere termijn via een lokale payroll-oplossing.

Employer Identification Number (Registratienummer van de werkgever)

Een bedrijf heeft een Employer Identification Number (EIN) nodig als het werknemers in dienst heeft in de Verenigde Staten of als het de inhouding van belasting op het inkomen van zijn niet-ingezeten werknemers toepast.Er wordt slechts één EIN toegewezen per bedrijf.Het EIN moet worden vermeld op alle formulieren en communicatie die worden verzonden naar de Internal Revenue Service (IRS), de Amerikaanse belastingautoriteiten en de Social Security Administration (SSA) (Dienst van Sociale Zekerheid).

Voordelen van lokale payroll-oplossingen

Een payroll-oplossing maakt het gemakkelijk voor uw bedrijf om een werknemer op een werkmissie naar het buitenland te sturen.Agentschappen van de ASD Group in de Verenigde Staten en Canada beheren lokale formaliteiten (socialezekerheidsdekking en lokale Amerikaanse en Canadese loonlijsten) en bieden gemoedsrust aan uw bedrijf en uw gedetacheerde werknemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening inzake payroll en sociale vertegenwoordiging in de Verenigde Staten en Canada. Onze deskundigen staan ter beschikking om uw vragen te beantwoorden.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal