Logo-ASD_noir

ASD GROUPМИТНИЦИ > DEB ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБМЕН НА СТОКИ

DEB Декларация за обмен на стоки

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБМЕН НА СТОКИ?

Декларацията за обмен на стоки (DEB) е задължителна декларация, която трябва да се подава месечно към митническите власти, за да се декларира поток на стоки в Европейския съюз. Тя позволява да се контролира потока на стоки в Европейския съюз.

Съществуват 2 потока между държавите членки: подаването на декларация за обмен на стоки чрез вътреобщностна доставка или вътреобщностно изпращане; подаването на DEB чрез вътреобщностно придобиване или вътреобщностно въвеждане.

DEB е специфична за Франция, като другите страни от Европейския съюз подават 2 декларации: декларация Intrastat и EC Sales List (ЕО списък на продажбите).

Внимание: в случай на неподаване на декларация за обмен на стоки или при грешка в данните, като номенклатура на продукта или митнически режим, съществува система от санкции като наложени наказания с давност от 3 години назад.
Считано от 1 януари 2020 г., декларацията за обмен на стоки се превръща в условие за освобождаване от ДДС на вътреобщностна доставка, липсата на DEB за изпращане ще постави под въпрос освобождаването от ДДС според чл. 262 ter 1 от CGI

КАТО ИЗБИРАТЕ ASD, ИЗБИРАТЕ СИГУРНОСТТА

DEB не е само статистическа, но и данъчна.
Неправилно деклариран обмен на стоки от страна на спедитора или получателя предизвиква редица проверки.
Като избирате ASD, избирате сигурността и доверявате задълженията си на специалисти, които гарантират, посредством договор, резултата от своята работа с опит от повече от 20 години.

ЗА НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ ВСИЧКО Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

Особеното при ASD е, че събира двете тясно свързани компетенции при вътреобщностен обмен, митници и данъчно облагане, което ви гарантира съответствие с изискванията.

КАТО ИЗБИРАТЕ ASD, ИЗБИРАТЕ ОПРОСТЕНОСТТА

Изпращането на задължителните документи, разполагането на нашите сървъри или изтеглянето на данните и цикълът е завършен: вашите декларации DEB са подадени.

Молба до митницата или проверка, която възниква вследствие на погрешна декларация на вашия клиент/доставчик, ASD се заема с това. Нашите инструменти позволяват да проверите всички данни, гарантирайки точността ви по отношение намитническата администрация.

КАКВИ СА ПРАГОВЕТЕ НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ОБМЕН НА СТОКИ?

Принципът за изчисляване на праговете е следният: ако прагът е надвишен през календарната година (а не фискалната), декларацията за обмен на стоки се изисква отмитническата администрация в месеца на надвишаване и следващата година.
shutterstock_213291067

Вътреобщностни покупки, въвеждания или придобивания

Вътреобщностни продажби, изпращания или доставки

Плюсовете на ASD – защо да използваме ASD

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

Бихте ли желали да научите повече за нашите предложения?
Свържете се с наши експерти и те ще Ви отговарят в най-кратък срок.
Mini contact
Ce site est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.