ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Daňové zastoupení v České Republice

V České Republice nelze jmenovat daňového zástupce. Společnosti neusazené v Evropské unii podléhají stejným předpisům jako společnosti usazené v Evropské unii, a proto nemají povinnost ani možnost jmenovat daňového zástupce. Společnosti usazené ve třetích zemích ale mohou ustanovit daňového zmocněnce, který je bude na jejich vlastní odpovědnost zastupovat. Více informací se dozvíte na stránce věnované Daňovému zmocnění v České Republice.

Jaký je rozdíl mezi daňovým zástupcem a daňovým zmocněncem?

Daňový zástupce a daňový zmocněnec mají totožnou úlohu, totiž vyřizovat jménem klienta veškeré formality a povinnosti, které vyplývají ze správy DPH: registrace k DPH, podávání přiznání k DPH, podávání a správa žádostí o vrácení DPH, komunikace s místními finančními úřady, asistence v případě daňové kontroly a další.

Hlavní rozdíl mezi daňovým zástupcem a daňovým zmocněncem spočívá v rozsahu jejich odpovědnosti. Daňový zástupce je totiž na rozdíl od daňového zmocněnce společně a nerozdílně odpovědný za zaplacení DPH splatné zastupovanou společností. To znamená, že v případě platební neschopnosti zastupované společnosti může finanční úřad vymáhat částku daňové povinnosti přímo na daňovém zástupci. Daňový zástupce představuje finanční záruku pro daňovou správu.

Nicméně tato záruka je zbytečná, pokud země, ve které je společnost usazená, a země, v níž společnost vykonává zdanitelné plnění, uzavřely mezinárodní úmluvu o vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek. V tomto případě může místní finanční úřad vyzvat finanční úřad v zemi, kde je společnost usazená, aby mu pomohl získat dlužnou částku přímo od dané společnosti. Tato mezinárodní spolupráce v daňových záležitostech je povinná v rámci celé EU, proto jsou společnosti usazené v Evropské Unii osvobozeny od povinnosti jmenování daňového zástupce v jiném členském státě.

Naopak v případě společností usazených mimo Evropskou Unii ponechává směrnice Rady 2006/112/ES na členských státech, aby rozhodly, zda budou ukládat společnostem povinnost jmenovat daňového zástupce. Zatímco ve většině členských států je jmenování daňového zástupce povinné. Některé státy, mezi něž patří i Česká Republika, se rozhodly nepoužívat daňové zastoupení, a to i v případě chybějící mezinárodní úmluvy o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek. Potom se uvádí, že daňové zastoupení v dané zemi neexistuje.

Jaký je význam daňového zmocnění?

V případě, že možnost daňového zastoupení v dané zemi neexistuje, společnosti neusazené v Evropské Unii, které jsou povinny registrovat se k DPH v České Republice, mají možnost ustanovit daňového zmocněnce, který za ně bude vyřizovat jejich jménem veškeré povinnosti týkající se DPH v České Republice: registrace k DPH, podání přiznání k DPH, podání žádosti o vrácení DPH a další.

DPH u intrakomunitárních plnění je složitou záležitostí, která se neustále vyvíjí a která vyžaduje mimořádně specializované odborné znalosti. Případná pochybení mohou mít významné následky: daňové kontroly, zánik nároku na vrácení DPH, zpochybnění nároku na osvobození plnění od DPH, dodatečné zdanění, pokuty, úroky z prodlení a další.

Proto je pro zajištění bezchybné správy DPH nezbytné ustanovit v České republice daňového zmocněnce specializovaného na českou DPH.

KONTAKTUJTE NAŠE ODBORNÍKY

Chcete se dozvědět více o našich nabídkách?
Kontaktujte nás a naši odborníci vám odpoví co nejdříve.
Mini contact
Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.