Vracení lucemburské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V LUCEMBURSKU > VRACENÍ DPH – DLE TŘINÁCTÉ SMĚRNICE RADY Vracení lucemburské DPH společnostem usazeným mimo EU – dle třinácté směrnice Rady Potřebujete poradit? Jak mohou společnosti usazené mimo Evropskou unii vymáhat lucemburskou DPH? Na vrácení lucemburské DPH je nárok Stejně jako evropské společnosti mají i společnosti usazené mimo Evropskou […]

Daňové zastoupení v Lucembursku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V LUCEMBURSKU > DAŇOVÉ ZASTOUPENÍ V LUCEMBURSKU Daňové zastoupení v Lucembursku Potřebujete poradit? V Lucembursku nelze jmenovat daňového zástupce. Společnosti neusazené v Evropské unii podléhají stejným předpisům jako společnosti usazené v Evropské unii, a proto nemají povinnost ani možnost jmenovat daňového zástupce. Společnosti usazené ve třetích zemích ale mohou ustanovit daňového […]

Jmenování daňového zmocněnce v Lucembursku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V LUCEMBURSKU > DAŇOVÝ ZMOCNĚNEC V LUCEMBURSKU Jmenování daňového zmocněnce v Lucembursku Potřebujete poradit? Kdo je povinen se registrovat k DPH v Lucembursku? Registrace k DPH v Lucembursku je ze zákona povinná pro všechny subjekty usazené mimo území Lucembursko, které provádějí obchodní operace zdanitelné v Lucembursku, zejména: Dovoz zboží do Lucembursko […]

Intrastat v Lucembursku

ASD GROUP > NAŠE SLUŽBY V LUCEMBURSKU > INTRASTAT V LUCEMBURSKU Intrastat v Lucembursku Potřebujete poradit? V čem spočívá prohlášení Intrastat? Společnosti se sídlem nebo zapsané v členském státě Evropské unie, které provádějí obchody uvnitř Společenství, ať už se jedná o dovozy nebo vývozy uvnitř Společenství, podléhají prohlášení Intrastat pod podmínkou, že dosáhly prahové hodnoty […]