Zjednodušte si svou činnost v mezinárodním měřítku

Být volán odborníkem

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupSlužbyJak řídit své celní operace?

Jak řídit své celní operace?

DEFINICE CELNÍHO PROHLÁŠENÍ

Celní prohlášení je první fází celních formalit během dovozu či vývozu. Je řádně dokončeno v souladu s normalizovanými právními ustanoveními nebo požadavky zjednodušeného postupu. Formulář se obvykle nazývá SAD (zjednodušený průvodní doklad).

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

ANALÝZA, PORADENSTVÍ A ŘÍZENÍ CELNÍCH OPERACÍ

ASD Group nabízí doplňkové služby v oblasti celních operací a celních prohlášení. Celní a daňové operace jsou dva velmi příbuzné obory, kdykoliv se jedná o toky v rámci Společenství nebo mezinárodní toky. 

ANALÝZA A PORADENSTVÍ

Hluboká analýza toků, zdrojů a nákladů dokáže určit zdroje zlepšení a optimalizace vašich operací. Je vám zaslána diagnostika rizik a doporučení, tak abyste měli přehled a pomoc při rozhodování na základě úplných faktů:

 • Diagnostika a analýza rizik 
 • Návrh na optimalizaci vašich toků
 • Školení vašich zaměstnanců v celních formalitách 
 • Monitoring předpisů 
 • Stanovení postupů
 • Ekonomické režimy/AEO (autorizovaní ekonomičtí operátoři) 
 • Pomoc v případě kontrol poskytnutá regionálními vyšetřujícími službami (SRE), regionálními auditními službami (SRA) a národním oddělením pro informace a celní vyšetřování (DRNED)
 • Právní kroky v případě sporů s úřady

ŘÍZENÍ CELNÍCH OPERACÍ

Nabízíme vám podporu při administrativním řízení dovozu a vývozu zboží. Služby ASD Group zpracovávají všechny celní formality.

BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

 • Provozní řízení celních formalit (dovozy a vývozy).

 • Integrace a zavádění proclení do procedury domicilu (PDD) a procedury místního proclení (PDU). 

 • Implementace procedur – ad hoc procesy.

 • Školení v procedurách

 • Vytvoření zprávy a archivů

Pilotage des opérations douanières

ZPRACOVÁNÍ TOKŮ DOVNITŘ A VEN

Nabízíme poradenství pro vaše celní operace. Tento klíčový zdroj je rozhraním mezi klientem, skladem, přepravci a celními úřady. Jako váš poskytovatel služeb nenahrazujeme dopravce nebo celní agenty; jednáme jako outsourcovaná zákaznická přepravní služba.

 • Správa vztahů s celními úřady a zákazníky
 • Měsíční přehled zpracování
 • Plán řízení přepravy 
 • Časové plánování objednávek 
 • Auditní zpráva a doporučení 
 • Každodenní rezervace přepravy 
 • Monitorování dodávek 
 • Měsíční zprávy o přepravě/KPI
 • Sjednocený celní proces 
 • Centralizace více skladových operací 
Související vyhledávání do Rady pro celní operace

aktivní zušlechťovací styk, celní orgány celní sazebník, celní kodex Společenství, celní území, deklarovat, celní zástupce, nepřímé, cla, celní hodnoty, třetími zeměmi, import export, francouzská celní, celní služby, zahraniční obchod, mezinárodní obchod, celní řízení, celní úřad, celní kodex, celní správa.

CO PRO VÁS ASD GROUP MOHOU UDĚLAT

Analýza toků a procedur

Příprava, ověřování a překládání Intrastatu

Analýza a kontrola

Podrobné měsíční analýzy a monitorování všech vašich transakčních toků

Zpracování vašich operací od A do Z

Zadání a ověření správnosti faktur a celní nomenklatury

Zpracování vašich toků

Průzkum a ověření celních nomenklatur

Pomoc

Pomoc během administrativních či celních kontrol

Optimalizace vašich nákladů a zdrojů

Organizace speciálního školení zaměřeného na zpracování Intrastatu, ideální pro vaše zaměstnance