Verenigd Koninkrijk: Einde van de overgangsperiode voor EU-exporteurs Meer informatie (in het engels)
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ASD GROUP > ONZE DIENSTEN IN SLOVENIË > FISCALE VERTEGENWOORDIGING IN SLOVENIË

Fiscale Vertegenwoordiging in Slovenië

Fiscale vertegenwoordiging bestaat niet in Slovenië. Ondernemingen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, zijn onderworpen aan dezelfde regelgeving als ondernemingen die in de Europese Unie zijn gevestigd en hebben daarom noch de verplichting, noch de mogelijkheid om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen. Ondernemingen die in een derde land zijn gevestigd, kunnen echter beroep doen op een fiscaal vertegenwoordiger die onder hun verantwoordelijkheid handelt. Raadpleeg alstublieft onze pagina Fiscaal Agent in Slovenië.

 

Wat is het verschil tussen fiscaal vertegenwoordiger en fiscaal agent?

De fiscaal vertegenwoordiger en de fiscaal agent hebben dezelfde taak, d.w.z. in opdracht van hun klant alle btw-formaliteiten en btw-verplichtingen uitvoeren: btw-registratie, indienen van btw-aangiftes, indienen en opvolgen van verzoeken om terugbetaling, communicatie met de lokale belastingautoriteiten, assistentie bij een fiscale controle, enz.

Het fundamentele verschil tussen de fiscaal vertegenwoordiger en de fiscaal agent ligt in de omvang van hun aansprakelijkheid. In tegenstelling tot de fiscaal agent is de fiscaal vertegenwoordiger namelijk over het algemeen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de door de vertegenwoordigde vennootschap verschuldigde btw. Dit betekent dat als het bedrijf failliet gaat, de belastingdienst het geld rechtstreeks kan terugvorderen van de fiscale vertegenwoordiger. De fiscale vertegenwoordiger vormt dus een financiële garantie voor de belastingdienst.

Deze financiële garantie is echter overbodig wanneer het land waar de onderneming is gevestigd en het land waar de onderneming een btw-plichtige activiteit uitoefent, een internationaal verdrag inzake bijstand bij de invordering van belastingschulden hebben gesloten. In deze situatie kan de lokale belastingdienst de hulp inroepen van de belastingdienst van het land van vestiging om het geld rechtstreeks van de onderneming terug te krijgen. Om deze reden zijn in de Europese Unie gevestigde bedrijven nog steeds vrijgesteld van het aanwijzen van een fiscaal vertegenwoordiger in een andere lidstaat, aangezien internationale bijstand in belastingzaken binnen de EU verplicht is.

Omgekeerd laat Richtlijn 2006/112/EG voor ondernemingen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, de lidstaten de keuze om ondernemingen al dan niet te verplichten een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen. Terwijl de meeste lidstaten hebben gekozen voor de verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen, kiezen andere lidstaten, zoals Slovenië, ervoor om geen beroep te doen op een fiscaal vertegenwoordiger, zelfs als er geen internationaal verdrag inzake bijstand bij de invordering van belastingvorderingen. In dit geval wordt gezegd dat er geen fiscale vertegenwoordiging bestaat.

Wat is het belang van het fiscale mandaat?

Wanneer er geen fiscale vertegenwoordiging bestaat, hebben in de Europese Unie gevestigde bedrijven die zich in Slovenië voor de btw moeten laten registreren, altijd de mogelijkheid om een fiscaal agent aan te wijzen die namens hen al hun btw-verplichtingen in Slovenië vervult: het verkrijgen van een btw-nummer, het indienen van btw-aangiftes, het indienen van verzoeken om terugbetaling, enz.

De intracommunautaire btw is een ingewikkeld en voortdurend evoluerend onderwerp dat een zeer gespecialiseerde expertise vereist. Fouten kunnen zeer belangrijke financiële gevolgen hebben: belastingcontroles, verlies van het recht op btw-teruggave, vraagtekens bij vrijstellingen, extra belastingheffingen, boetes, vertragingsrente, enz.

Daarom is het gebruik van een fiscaal agent die gespecialiseerd is in Sloveense btw-aangelegenheden van essentieel belang om de aan btw onderworpen transacties in Slovenië veilig te stellen.

Neem contact op met onze experts

Meer weten over onze aanbiedingen?
Neem contact met ons op en onze experts zullen snel reageren.
Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.