Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

Spanje: wat is het SII-systeem?

Spanje: wat is het SII-systeem?

Op 1 juli 2017 is het SII (onmiddellijk declaratiesysteem) in werking getreden. Dit elektronische declaratiesysteem dient strikt te worden uitgevoerd door de betrokken bedrijven, op straffe van zware sancties van de Spaanse administratie. Uitleg en oplossingen.

Read more

AMERIKAANSE OMZETBELASTING

AMERIKAANSE OMZETBELASTING

E-commerce

Als u in de V.S. verkoopt via Amazon Marketplace, moet u bijzondere aandacht besteden aan omzetbelastingen, omdat u misschien moet voldoen aan bepaalde verplichtingen en vereisten, zelfs als het land waar u gevestigd bent een belastingverdrag heeft met de Verenigde Staten.

Read more

BREXIT: WAT IS ER NIEUW VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK?

BREXIT: WAT IS ER NIEUW VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK?

De controverse rond het Verenigd Koninkrijk en de op handen zijnde uittreding uit de Europese Unie blijft gehuld in een waas van speculaties.

Read more

NIEUWE ECONOMISCHE OVEREENKOMST VOOR CANADA

NIEUWE ECONOMISCHE OVEREENKOMST VOOR CANADA

In overeenstemming met de vrijhandelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico (USMCA) en de Europese Unie (CETA) vergemakkelijkt Canada de toegang tot nieuwe markten met de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP – Algemene en progressieve overeenkomst voor trans-Pacifisch partnerschap), die op 30 december 2018 werd ondertekend.

Read more

Sociale vertegenwoordiging en lokale payroll-oplossingen in de VS en Canada

Sociale vertegenwoordiging en lokale payroll-oplossingen in de VS en Canada

Sociale representatie stelt een bedrijf in staat om het personeelsbeheer uit te besteden van een werknemer die in de Verenigde Staten of Canada woont.Als uw bedrijf een werknemer naar de Verenigde Staten of Canada stuurt voor een werkopdracht van meer dan 90 dagen, dan wordt het terbeschikkingstellen van werknemers sterk aanbevolen.

Read more

Fiscale vertegenwoordiging in de VS:NRI en Nexus

Fiscale vertegenwoordiging in de VS:NRI en Nexus

Als u in de Verenigde Staten verkoopt, kan het Amerikaanse belastingstelsel soms moeilijk te begrijpen zijn.U vindt hier enkele elementen om de bijzonderheden van de omzetbelasting (btw) te begrijpen.

Read more

Fiscale vertegenwoordiging/NRI in Canada

Fiscale vertegenwoordiging/NRI in Canada

E-commerce

De fiscale vertegenwoordiging in Canada, beter bekend als een NRI (Non Resident Importer), heeft betrekking op een bedrijf dat in een derde land is gevestigd en dat wil importeren. 

Read more

BTW en E-COMMERCE: het is nooit te laat om te regulariseren!

BTW en E-COMMERCE: het is nooit te laat om te regulariseren!

Dankzij de opkomst en sterke toename van het aantal MarketPlaces wordt het steeds gemakkelijker om via internet te verkopen.

Read more

Btw-tarieven geldig vanaf 1 januari 2019

Btw-tarieven geldig vanaf 1 januari 2019

Hieronder vindt u de btw-tarieven die vanaf 1 januari 2019 gelden. Vergeet niet dat deze tarieven gedurende het jaar kunnen veranderen.

Read more

De One-Stop-Shop: uniek pottaal voor BTW

De One-Stop-Shop: uniek pottaal voor BTW

Het is een overgangsregime van 25 jaar dat binnenkort plaats zal maken voor maatregelen die de BTW-regels aanzienlijk veranderen. Op 25 mei 2018 heeft de Commissie technische wijzigingen voorgesteld ter aanvulling van het recente hervormingsvoorstel om het btw-stelsel in de EU beter bestand te maken tegen fraude.

Read more

De Europese Commissie nodigt bedrijven uit om zich voor te bereiden op een “harde Brexit”

De Europese Commissie nodigt bedrijven uit om zich voor te bereiden op een “harde Brexit”

Engeland

Op 11 september 2018 heeft de Europese Commissie een bericht uitgegeven waarin staat dat vanwege de grote onzekerheden over de inhoud van een eventuele terugtrekkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, bedrijven moeten overwegen dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019, een derde land voor de EU wordt met betrekking tot BTW- en douanevoorschriften en om de gevolgen daarvan voor te bereiden.

Read more

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap