Verenigd Koninkrijk: Einde van de overgangsperiode voor EU-exporteurs Meer informatie (in het engels)
Zoek
Sluit dit zoekvak.

ASD GROUP > FISCAAL > BTW-TERUGGAVE 9E RICHTLIJN

Btw-teruggave 9e richtlijn

Hoe kunnen bedrijven die in de Europese Unie zijn gevestigd de btw terugkrijgen die ze in een andere lidstaat van de EU hebben betaald?

REMBOURSEMENTTVA

De teruggave van de buitenlandse btw is een recht

Europese bedrijven hebben het recht op teruggave van de btw die ze hebben betaald in lidstaten waarin ze niet zijn gevestigd.

Teruggave van de buitenlandse btw is alleen onder de volgende voorwaarden mogelijk:

Welke stappen moet u ondernemen?

De voorwaarden voor het indienen van verzoeken om teruggave van btw via de terugbetalingsprocedure genaamd ‘9e richtlijn’ zijn in alle lidstaten van de EU identiek, behalve met betrekking tot de minimumbedragen van de terugvorderbare btw en de uitgaven waarvoor een teruggave mogelijk is. Deze verschillen per land.

Termijnen waarvoor een terugvordering kan worden aangevraagd

Maximaal één kalenderjaar

Minimaal drie maanden

Minimumbedragen van terugvorderbare btw Variëren per land
Uiterste indieningsdatum voor het verzoek 30 september van het jaar volgend op de terugbetalingstermijn
Instructietermijn van het verzoek Maximaal 4 maanden (verlengd tot 6 à 8 maanden als aanvullende informatie is aangevraagd)
Te verstrekken bewijsstukken Kopieën van de facturen en douanedocumenten met vermelding van de btw
Uitgaven waarvoor een verzoek tot teruggave kan worden ingediend Variëren per land

Hoe dient u het verzoek tot teruggave in?

De verzoeken om teruggave van gemeenschapsbedrijven moeten via een portal worden ingevoerd.

Elk land in de EU creëert zijn eigen portal. De gevestigde bedrijven dienen hun verzoeken om btw-teruggave in alle andere landen van de Europese Unie verplicht op het portal van het land waarin ze zijn gevestigd in te dienen.

Alle verzoeken om teruggave van buitenlandse btw moeten via dit portal worden ingediend, ongeacht de lidstaat waarin de btw is betaald. De lidstaat van de vestiging dient dus als schakel tussen de bedrijven en de lidstaten waarvoor teruggaven zijn aangevraagd.

LET OP DEZE VALKUIL: De indiening op het portal is geen garantie voor teruggave.

Het portal dient alleen als instrument voor het overdragen van het verzoek. De administratie van het vestigingsland is in geen enkel geval betrokken bij de verwerking van het verzoek om teruggave. Zodra het verzoek om teruggave is overgedragen, wordt het geïnstrueerd door de belastingdienst van het land waarin de btw is betaald.

Het land waarin deze verwerking plaatsvindt, stuurt elektronisch verzoeken om aanvullende informatie in de officiële taal. Het bedrijf heeft een maand om in de taal van het land waarin de teruggave is aangevraagd op het verzoek om informatie te reageren. Zonder deze informatie wordt het verzoek verworpen.

Daarom is het belangrijk bijzondere aandacht aan de follow-up van de verzoeken te schenken.

 

Voorbeeld:

In 2019 betaalde een bedrijf dat in Frankrijk is gevestigd btw in Spanje en Italië zonder daar activiteiten te hebben uitgevoerd die het verplichten er een btw-nummer aan te vragen.

Om de Spaanse en Italiaanse btw terug te vorderen, moet het Franse bedrijf voor 30 september 2020 naar het elektronische platform van de Franse belastingdienst gaan en twee teruggaveformulieren indienen: een voor Spanje en een voor Italië. Deze worden naar de Spaanse en Italiaanse belastingdiensten gestuurd om te worden geanalyseerd.

Als de Spaanse en Italiaanse belastingdiensten aanvullende informatie nodig hebben (verzoeken om aanvullende informatie zijn bij het eerste verzoek om teruggave zo goed als systematisch), sturen ze hun vragen elektronisch in het Spaans en Italiaans naar het Franse bedrijf.

Het Franse bedrijf heeft dertig dagen om de Spaanse en Italiaanse belastingdiensten in het Spaans en Italiaans te beantwoorden.

Kiezen voor ASD is kiezen voor zekerheid

Voor een bedrijf dat in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, kan het terugvragen van de intracommunautaire btw lang duren en ingewikkeld zijn.

Met het oog op de lokale regelgeving is een grondige analyse van de activiteiten van de onderneming en alle facturen met vermelding van de btw die moet worden terugbetaald essentieel om te bepalen of aan alle voorwaarden voor teruggave wordt voldaan. Als een fout wordt gemaakt, is het bedrijf de btw definitief kwijt (behalve als een procedure bij een administratieve rechtbank wordt gestart).

Daarom is de keuze voor een fiscaal gevolmachtigde doorslaggevend voor het succes en de snelheid van het verzoek om teruggave.

ASD GROUP beschikt over 20 jaar ervaring in btw-teruggave, een netwerk van kantoren dat in alle 27 lidstaten van de Europese Unie aanwezig is en een team van belastingexperts dat perfect op de hoogte van de lokale regelgeving is.

Met ASD GROUP beschikt u over een unieke gesprekspartner die alle stappen van uw verzoek om btw-teruggave voor rekening neemt: 

01

de audit van de stromen en de analyse van de uitgaven die kunnen worden teruggevorderd;

02

de controle van de bewijsstukken van de uitgaven;

03

de voorbereiding en indiening van het verzoek;

04

het toezicht op de voortgang van het dossier bij de administratie en antwoorden op eventuele verzoeken om aanvullende informatie;

05

de terugbetaling van het teruggevorderde bedrag.

Met ASD kiest u ook voor innovatie

Transformatie en digitalisering van de btw worden steeds algemener.

Om deze uitdagingen van de digitale fiscaliteit optimaal aan te pakken, investeert ASD in de ontwikkeling van online serviceplatforms waarmee de verplichtingen van belastingplichtigen en hun communicatie met de belastingdienst een stuk eenvoudiger worden.

De voordelen van ASD: waarom zou u voor ASD Group kiezen?

Verwante diensten van ASD

Neem contact op met onze experts

Meer weten over onze aanbiedingen?
Neem contact met ons op en onze experts zullen snel reageren.
Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.