Verenigd Koninkrijk: Einde van de overgangsperiode voor EU-exporteurs Meer informatie (in het engels)
Search
Close this search box.

ASD GROUP > BEDRIJFSSTRATEGIE > AVG-VERTEGENWOORDIGER

AVG-vertegenwoordiger: het beheer uitbesteden van uw AVG-kwesties

Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Aangezien het eenverordening is, is ze van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie zonder dat ze in nationale wetgeving hoeft te worden omgezet.

De AVG is een verzameling van regels met het oog op het beschermen van de persoonsgegevens van de natuurlijk personen op het grondgebied van de EU. Ze kan worden beschouwd als de strengste verordening ter wereld op het gebied van gegevensbescherming. De toepassing ervan zorgt ervoor dat de Europese Unie uniform is op het gebied van bescherming van gegevens van individuen.

Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG heeft een zeer brede interpretatie van de term ‘persoonsgegevens’, d.w.z. alle informatie die naar een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon verwijst.

Op wie is de AVG van toepassing?

Ze kan betrekking hebben op elke publieke of particuliere entiteit, mits deze persoonlijke en gevoelige gegevens verwerkt, ongeacht de grootte, het vestigingsland en het soort activiteit.

Deze verordening is van toepassing op elke organisatie die in de Europese Unie is gevestigd en gegevens van persoonlijke aard verwerkt, zelfs als de persoonsgegevens betrekking hebben op personen van buiten de EU.

Bovendien zijn niet-Europese organisaties met activiteiten gericht op Europese klanten ook onderworpen aan de AVG.

De AVG is ook van toepassing op onderaannemers die persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor rekening van andere structuren.

Voorbeelden:

01

Een Franse wijnboer die zijn volledige productie over de Atlantische Oceaan aan een Noord-Amerikaanse klant verkoopt, moet zich aan de AVG houden.

02

Een e-commercebedrijf dat in Turkije is gevestigd en in Duitsland op zijn Duitstalige website Chinese producten verkoopt, moet zich ook aan de AVG houden.

Welke sancties en boetes gelden er?

Niet-naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming leidt tot boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse bruto-omzet van een bedrijf als het totaalbedrag van de 4% niet hoger is dan 20 miljoen euro.

LET OP: de ‘grote boetes’ zijn indrukwekkend, maar dat wil niet zeggen dat ze alleen voor grote structuren gelden. De bedragen van de boetes die worden opgelegd door de AVG (link in het Engels) zijn meestal minder groot voor kleinere structuren, zoals het mkb, lokale overheden of online verkoopsites.

Hoe zit het met het Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 1 januari 2021 de Europese Unie verlaten. Daarom is het technisch gezien niet meer onderworpen aan de geldende regels in de EU. Desondanks zijn de geldende regels voor gegevensbescherming en respect voor de privacy momenteel identiek aan die van de Europese AVG. Het Verenigd Koninkrijk beschikt over de UK GDPR (General Data Protection Regulation). Deze is gelijk aan de Europese AVG.

De situatie kan de komende jaren echter veranderen. Wij houden u op de hoogte over eventuele ontwikkelingen met betrekking tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Waarom zou u een vertegenwoordiger benoemen voor het beheer van uw AVG-kwesties?

De benoeming van een vertegenwoordiger is een verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoewel er enkele uitzonderingen bestaan, zijn bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd verplicht om deze verplichting na te leven.

De AVG-vertegenwoordiger handelt voor rekening en in naam van zijn volmachtgever in alle lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Hij is een enorme troef voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

01

In de Europese Unie:

Als u een AVG-verantwoordelijke moet benoemen, moet die in slechts één land in de EU zijn gevestigd. De AVG is namelijk in de volledige Europese Unie op dezelfde manier van toepassing. Als u uw vertegenwoordiger in een van de 27 lidstaten van de EU benoemt, kan hij dus in de volledige Unie handelen. U kunt uw vertegenwoordiger dus benoemen in het land van uw keuze.

02

In het Verenigd Koninkrijk:

Het Verenigd Koninkrijk maakt geen onderdeel meer uit van de EU. Als u activiteiten uitvoert waarop de AVG van toepassing is, moet u hiervoor dus een AVG-vertegenwoordiger (of GDPR-vertegenwoordiger) benoemen en de Britse wetgeving naleven.

Waar benoemt u uw AVG-vertegenwoordiger?

Maak gebruik van ASD Group voor uw AVG-vertegenwoordiging.

EU GDPR illustration

Dankzij het netwerk van kantoren en partners brengt ASD Group u in contact met specialisten op het gebied van de AVG. Zij nemen uw behoeften aan vertegenwoordiging voor rekening en zorgen ervoor dat u in overeenstemming met de wet handelt..

Onze deskundige partners zijn:

Samenwerking met deze partners biedt tal van voordelen. De contracten van onze partners omvatten de volgende services:

De voordelen van ASD Group: waarom zou u voor ASD kiezen?

Aanvullende services van ASD

Neem contact op met onze experts

Meer weten over onze diensten?
We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.