Verenigd Koninkrijk: Einde van de overgangsperiode voor EU-exporteurs Meer informatie (in het engels)
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Intrastat in Litouwen

Wat is een Intrastat-aangifte?

Bedrijven die in een lidstaat van de Europese Unie staan ingeschreven of zijn gevestigd en intracommunautaire handel drijven, ongeacht of het om invoer of uitvoer gaat, zijn onderhevig aan Intrastat, als ze de in hun land geldende drempels overschrijden, dat wil zeggen het inkoop- of verkoopbedrag van deze in de Europese interne markt gerealiseerde transacties.

De Intrastat-aangiftes worden gecontroleerd door de statistische instanties. De Intrastat-aangiftes dienen maandelijks te worden ingediend volgens de kalender die door de douanediensten van ieder land wordt bepaald.

Intrastat in Litouwen: specifieke informatie

Ieder jaar wordt er een kalender met alle uiterste inleverdata gepubliceerd door het “Lietuvos statistikos departamentas” (Departement van Litouwse statistieken). De Litouwse Intrastat-aangiftes dienen te worden ingediend zodra het bedrag van de intracommunautaire transacties de drempel overschrijdt die door het douanewetboek Intrastat is vastgelegd.

Als het bedrijf de in het land geldende Intrastat-drempels (invoer/uitvoer) in het vorige kalenderjaar heeft overschreden dient er aangifte te worden gedaan in het lopende jaar. Zo niet, dan is geen enkele aangifte nodig.

Het niet in de gaten houden van zijn invoer (Handelsverkeer van een Europese lidstaat naar Litouwen) of zijn uitvoer (Handelsverkeer van Litouwen naar een andere Europese lidstaat) kan leiden tot sancties en boetes.

Voor de ASD Group kiezen is voor veiligheid en eenvoud kiezen

U bent opgaveplichtig voor Intrastat in Litouwen? Stuur tijdig per post of per email uw facturen naar de ASD Group, of deponeer ze op onze beveiligde servers en uw Intrastat-aangifte wordt voor u gedaan.

De ASD Group garandeert uw gemoedsrust

Wij zorgen voor alles en garanderen zowel de juiste overdracht van de gegevens als de contacten met de Litouwse douanedienst.

De ASD Group is een bedrijf dat zich aan uw behoeften aanpast

De overdracht van gegevens, het interventieniveau, u mag zelf kiezen, afhankelijk van uw mogelijkheden om de gegevens te verstrekken.

Technische informatie

Neem contact op met onze experts

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ?
Wij beloven U op een zo kort mogelijke termijn antwoord te geven.
Mini contact
Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.