Logo-ASD_noir

Delegowanie pracowników w sektorach imprez

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Pracodawca może wysłać na ograniczony czas co najmniej jednego pracownika do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Poznaj obowiązki pracownika sektora imprez.

Targi Międzynarodowe

W branży imprez często deleguje się pracowników, jeśli firma uczestniczy w targach międzynarodowych w krajach innych niż ten, w którym została założona. Nawet jeśli wydarzenie trwa tylko jeden dzień, konieczne jest przeprowadzenie procedury delegowania pracowników według zasad danego kraju.
Są one czasami takie same, jak w innych sektorach, ale różnią się w zależności od kraju delegowania. Takim przepisom podlegają wszyscy pracownicy obecni na imprezie.

Udział W Imprezie Międzynarodowej

Na przykład aby delegować pracownika na targi lub wystawę handlową we Włoszech, konieczne jest uprzednie wypełnienie elektronicznej deklaracji „Distacco Transnazionale UE” i wyznaczenie lokalnego przedstawiciela. Niezbędne jest przetłumaczenie wszystkich dokumentów na język włoski. Obowiązki te są podobne w innych sektorach działalności.
W przypadku Niemiec również konieczne jest zadeklarowanie wszystkich pracowników delegowanych na targi.
Według bieżącego trendu upraszcza się formalności związane z delegowaniem pracowników w sektorze imprez.

Nowe Przepisy Prawne We Francji

Obowiązki dotyczące delegowania pracowników we Francji, które odnoszą się do innych sektorów, zostały ostatnio znowelizowane Ustawa nr 2018-771 z 5 września 2018 r. (art. 91). W wyniku tego wystawcy, goście i delegaci zagraniczni z różnych obszarów działalności zauważyli zmniejszenie liczby swoich obowiązków administracyjnych. Z obowiązku dopełniania tych formalności zostaną także zwolnieni usługodawcy spoza Francji. Ten nowy przepis prawny podnosi atrakcyjność kraju w branży imprez.

Aby poznać obowiązkowe czynności dotyczące delegowania pracowników w sektorze imprez, skontaktuj się z ekspertami Grupy ASD.

les articles qui pourraient vous intéresser