Delegowanie pracowników w sektorach imprez

Aktualizacja:

Temps de lecture : < 1 minute

Pracodawca może wysłać na ograniczony czas co najmniej jednego pracownika do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Poznaj obowiązki pracownika sektora imprez.

Targi Międzynarodowe

W branży imprez często deleguje się pracowników, jeśli firma uczestniczy w targach międzynarodowych w krajach innych niż ten, w którym została założona. Nawet jeśli wydarzenie trwa tylko jeden dzień, konieczne jest przeprowadzenie procedury delegowania pracowników według zasad danego kraju.
Są one czasami takie same, jak w innych sektorach, ale różnią się w zależności od kraju delegowania. Takim przepisom podlegają wszyscy pracownicy obecni na imprezie.

Udział W Imprezie Międzynarodowej

Na przykład aby delegować pracownika na targi lub wystawę handlową we Włoszech, konieczne jest uprzednie wypełnienie elektronicznej deklaracji „Distacco Transnazionale UE” i wyznaczenie lokalnego przedstawiciela. Niezbędne jest przetłumaczenie wszystkich dokumentów na język włoski. Obowiązki te są podobne w innych sektorach działalności.
W przypadku Niemiec również konieczne jest zadeklarowanie wszystkich pracowników delegowanych na targi.
Według bieżącego trendu upraszcza się formalności związane z delegowaniem pracowników w sektorze imprez.

Nowe Przepisy Prawne We Francji

Obowiązki dotyczące delegowania pracowników we Francji, które odnoszą się do innych sektorów, zostały ostatnio znowelizowane Ustawa nr 2018-771 z 5 września 2018 r. (art. 91). W wyniku tego wystawcy, goście i delegaci zagraniczni z różnych obszarów działalności zauważyli zmniejszenie liczby swoich obowiązków administracyjnych. Z obowiązku dopełniania tych formalności zostaną także zwolnieni usługodawcy spoza Francji. Ten nowy przepis prawny podnosi atrakcyjność kraju w branży imprez.

Aby poznać obowiązkowe czynności dotyczące delegowania pracowników w sektorze imprez, skontaktuj się z ekspertami Grupy ASD.

Możesz być zainteresowany tymi artykułami

Jaka jest rola przedstawiciela podatkowego?

Jaka jest rola przedstawiciela podatkowego?

Pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego, którego wyznaczenie jest w niektórych krajach UE obowiązkowe, podlega pewnym warunkom wstępnym. Odkryj warunki niezbędne do wykonywania tej funkcji.