Uprość swój rozwój międzynarodowy

Delegowanie pracowników w sektorach imprez

Pracodawca może wysłać na ograniczony czas co najmniej jednego pracownika do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Poznaj obowiązki pracownika sektora imprez.

Targi Międzynarodowe

W branży imprez często deleguje się pracowników, jeśli firma uczestniczy w targach międzynarodowych w krajach innych niż ten, w którym została założona. Nawet jeśli wydarzenie trwa tylko jeden dzień, konieczne jest przeprowadzenie procedury delegowania pracowników według zasad danego kraju.
Są one czasami takie same, jak w innych sektorach, ale różnią się w zależności od kraju delegowania. Takim przepisom podlegają wszyscy pracownicy obecni na imprezie.

Udział W Imprezie Międzynarodowej

Na przykład aby delegować pracownika na targi lub wystawę handlową we Włoszech, konieczne jest uprzednie wypełnienie elektronicznej deklaracji „Distacco Transnazionale UE” i wyznaczenie lokalnego przedstawiciela. Niezbędne jest przetłumaczenie wszystkich dokumentów na język włoski. Obowiązki te są podobne w innych sektorach działalności.
W przypadku Niemiec również konieczne jest zadeklarowanie wszystkich pracowników delegowanych na targi.
Według bieżącego trendu upraszcza się formalności związane z delegowaniem pracowników w sektorze imprez.

Nowe Przepisy Prawne We Francji

Obowiązki dotyczące delegowania pracowników we Francji, które odnoszą się do innych sektorów, zostały ostatnio znowelizowane Ustawa nr 2018-771 z 5 września 2018 r. (art. 91). W wyniku tego wystawcy, goście i delegaci zagraniczni z różnych obszarów działalności zauważyli zmniejszenie liczby swoich obowiązków administracyjnych. Z obowiązku dopełniania tych formalności zostaną także zwolnieni usługodawcy spoza Francji. Ten nowy przepis prawny podnosi atrakcyjność kraju w branży imprez.

Aby poznać obowiązkowe czynności dotyczące delegowania pracowników w sektorze imprez, skontaktuj się z ekspertami Grupy ASD.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal

Copyright © ASD Group 2019 - All right reserved - Sitemap