Wszystko w jednym miejscu: unikatowy portal dotyczący podatku VAT

Aktualizacja:

Temps de lecture : < 1 minute

Dotychczasowe, 25-letnie ustalenia wkrótce ustąpią pola istotnym zmianom dotyczącym podatku VAT. 25 maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję technicznych poprawek uzupełniających niedawną propozycję reformy, której celem jest uodpornienie systemu VAT w Unii Europejskiej na oszustwa.

Utworzenie pojedynczego portalu internetowego „OSS”

Utworzenie definitywnego systemu wymaga rozmów pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii istotnych poprawek do treści dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT, a około 200 z 408 artykułów tej dyrektywy wymaga dostosowania.

Międzynarodowy handel towarami będzie traktowany jako „pojedyncza opodatkowana transakcja”, co zapewni opodatkowanie towarów w państwie członkowskim, które jest docelowym adresatem transportu towarów.

Zmiany dotyczące utworzenia pojedynczego portalu internetowego „oss”

Aby uprościć formalności związane z podatkiem VAT dla wszystkich podmiotów operujących w systemie B2B, proponowane poprawki obejmują utworzenie pojedynczego portalu internetowego. Przedsiębiorstwa zlokalizowane poza obszarem Unii Europejskiej i pragnące sprzedawać towary przedsiębiorstwom zlokalizowanym na terenie UE również odniosą korzyści z wdrożenia systemu, który wyeliminuje konieczność rejestracji do celów rozliczeń podatku VAT w każdym z państw członkowskich. Podmioty spoza UE będą jednak zobowiązane do wyznaczenia europejskiego pośrednika odpowiedzialnego za formalności dotyczące podatku VAT.


Faktury wystawiane przez sprzedawcę muszą wskazywać stawkę podatku VAT od sprzedaży towarów klientowi zlokalizowanemu w innym kraju UE, w wysokości obowiązującej w docelowym państwie członkowskim transakcji.


W rezultacie to nabywca towarów ponosi koszt podatku VAT wyłącznie, jeżeli klient jest rejestrowanym podatnikiem zgodnie z właściwym postanowieniem organów podatkowych.
Ta ambitna reforma nie pozostawia wątpliwości w jednej kwestii: ponowne przemyślenie procesu fakturowania może stanowić utrudnienie dla wielu przedsiębiorstw.


Dlatego też Grupa ASD oferuje swoje usługi zarządzania skupiające się na podatku VAT w Unii Europejskiej. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli jesteś płatnikiem VAT i potrzebujesz pomocy w kwestiach administracyjnych.

Możesz być zainteresowany tymi artykułami

Reprezentacja podatkowa w USA: NRI i Nexus

Jeśli prowadzisz sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, amerykański system podatkowy może być trudny do zrozumienia. Tutaj znajdziesz kilka elementów pozwalających zrozumieć specyfikę podatku od sprzedaży.