Wszystko w jednym miejscu: unikatowy portal dotyczący podatku VAT

Uprość swój rozwój międzynarodowy

  • Strona główna
  • Wszystko w jednym miejscu: unikatowy portal dotyczący podatku VAT
Préparez-vous au Brexit !
Votre entreprise est concernée par le Brexit ?
Vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet ?

Wszystko w jednym miejscu: unikatowy portal dotyczący podatku VAT

Dotychczasowe, 25-letnie ustalenia wkrótce ustąpią pola istotnym zmianom dotyczącym podatku VAT. 25 maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję technicznych poprawek uzupełniających niedawną propozycję reformy, której celem jest uodpornienie systemu VAT w Unii Europejskiej na oszustwa.

Utworzenie pojedynczego portalu internetowego „OSS”

Utworzenie definitywnego systemu wymaga rozmów pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii istotnych poprawek do treści dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT, a około 200 z 408 artykułów tej dyrektywy wymaga dostosowania.

Międzynarodowy handel towarami będzie traktowany jako „pojedyncza opodatkowana transakcja”, co zapewni opodatkowanie towarów w państwie członkowskim, które jest docelowym adresatem transportu towarów.

Zmiany dotyczące utworzenia pojedynczego portalu internetowego „oss”

Aby uprościć formalności związane z podatkiem VAT dla wszystkich podmiotów operujących w systemie B2B, proponowane poprawki obejmują utworzenie pojedynczego portalu internetowego. Przedsiębiorstwa zlokalizowane poza obszarem Unii Europejskiej i pragnące sprzedawać towary przedsiębiorstwom zlokalizowanym na terenie UE również odniosą korzyści z wdrożenia systemu, który wyeliminuje konieczność rejestracji do celów rozliczeń podatku VAT w każdym z państw członkowskich. Podmioty spoza UE będą jednak zobowiązane do wyznaczenia europejskiego pośrednika odpowiedzialnego za formalności dotyczące podatku VAT.


Faktury wystawiane przez sprzedawcę muszą wskazywać stawkę podatku VAT od sprzedaży towarów klientowi zlokalizowanemu w innym kraju UE, w wysokości obowiązującej w docelowym państwie członkowskim transakcji.


W rezultacie to nabywca towarów ponosi koszt podatku VAT wyłącznie, jeżeli klient jest rejestrowanym podatnikiem zgodnie z właściwym postanowieniem organów podatkowych.
Ta ambitna reforma nie pozostawia wątpliwości w jednej kwestii: ponowne przemyślenie procesu fakturowania może stanowić utrudnienie dla wielu przedsiębiorstw.


Dlatego też Grupa ASD oferuje swoje usługi zarządzania skupiające się na podatku VAT w Unii Europejskiej. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli jesteś płatnikiem VAT i potrzebujesz pomocy w kwestiach administracyjnych.

Inscrivez-vous à la newsletter d’ASD Group
et recevez toutes nos actualités et nos dernières informations.
Newsletter modal
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pakar kami siap membantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询