Služba z jednoho místa: jedinečný portál pro dph

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Aktualizováno:

Přechodný, 25-let fungující systém již brzy ustoupí opatřením, která významně změní pravidla pro DPH. Dne 25. května 2018 Evropská Komise přišla s technickými změnami, které doplňují nedávný návrh reformy mající za cíl zvýšit odolnost systému DPH v EU vůči finančním podvodům.

Sřízení jednotného online portálu „služba z jednoho místa“:

Zavedení definitivního systému vyžaduje diskusi mezi členskými státy, která musí vyústit v důležité změny směrnice o DPH, vyžadující úpravu přibližně 200 z 408 článků této směrnice.


Přeshraniční obchodování se zbožím bude považováno za „jedno zdanitelné plnění,“ čímž se zajistí zdanění zboží v členském státě, v němž zboží skončí.

Změny, které se týkají jednotného online portálu „služba z jednoho místa“

Aby mohly být dokončeny formality týkající se DPH pro všechny operátory BtoB, novelizace předkládá zavedení nezbytných opatření pro vytvoření jednotného online portálu.

Firmy se sídlem mimo Evropskou unii, které chtějí obchodovat s jinými firmami v rámci EU, budou mít také možnost využívat tohoto systému a nemuset se tak již v každém členském státě registrovat pro účely DPH. Subjekty mimo EU však budou muset určit zprostředkovatele v EU, který bude zpracovávat formality týkající se DPH.

Faktura vystavená prodávajícím subjektem musí uvádět DPH splatnou při prodeji zboží zákazníkovi, který má bydliště/sídlo v jiné zemi EU, a to ve výši platné v členském státě určení.

To znamená, že kupující se stává tím, který je povinen platit DPH ze zboží, avšak pouze tehdy, je-li tento zákazník daňovými orgány certifikovanou a tedy důvěryhodnou osobou povinnou k dani.
Tato ambiciózní reforma v sobě ukrývá jednu jistotu, a to že pro firmy asi bude obtížné přetvořit svůj fakturační proces.

Společnost ASD Group nabízí služby správy DPH v rámci EU. Můžete nás kontaktovat, pokud podléháte DPH a potřebujete pomoc s administrativními postupy.

Mohly by vás zajímat tyto články