Wielka Brytania: Koniec okresu przejściowego dla eksporterów z UE Więcej informacji (w języku angielskim)
Szukaj
Close this search box.

ASD GROUP > USŁUGI PODATKOWE > ZWROT VAT 9 DYREKTYWA

Zwrot wewnątrzwspólnotowego podatku VAT dla przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej – 9 dyrektywa

W jaki sposób przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej mogą odzyskać VAT zapłacony w innym państwie członkowskim UE?

REMBOURSEMENTTVA

Zwrot zagranicznego podatku VAT jest prawem podatnika.

Przedsiębiorstwa europejskie mają prawo do zwrotu podatku VAT zapłaconego w państwach członkowskich, w których nie mają siedziby.

Zwrot zagranicznego podatku VAT jest jednak możliwy tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

Jakie działania należy podjąć?

Zasady składania wniosków o zwrot podatku VAT w ramach tzw. procedury zwrotu „9 dyrektywa” są identyczne we wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem minimalnych kwot podatku VAT podlegających zwrotowi i wydatków kwalifikujących się do zwrotu, które różnią się w poszczególnych krajach.

Okresy, za które można ubiegać się o zwrot

Maksymalnie 1 rok kalendarzowy

Minimalnie 3 miesiące

Minimalne kwoty VAT podlegające zwrotowi Różnią się w zależności od kraju
Ostateczne terminy składania wniosków 30 września roku następującego po okresie zwrotu
Termin rozpatrzenia wniosku Maksymalnie 4 miesiące (przedłużone do 6 lub 8 miesięcy w przypadku wniosku o udzielenie dodatkowych informacji)
Wymagane dodatkowe dokumenty Kopie faktur i dokumentów celnych z wykazanym podatkiem VAT
Wydatki podlegające zwrotowi Różnią się w zależności od kraju

Jak złożyć wniosek o zwrot?

Wnioski o zwrot przedsiębiorstw wspólnotowych są składane za pośrednictwem portalu.

Każdy kraj UE stworzył swój własny portal, a przedsiębiorstwa z siedzibą mają obowiązek składania przez portal kraju siedziby wszystkich wniosków o zwrot podatku VAT z wszystkich pozostałych krajów członkowskich UE.

Wszystkie wnioski o zwrot zagranicznego podatku VAT należy składać za pośrednictwem tego portalu, bez względu na to, w którym państwie członkowskim zapłacono VAT. Zatem państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba, służy jako pośrednik między przedsiębiorstwami z tego kraju a państwami członkowskimi, których dotyczy zwrot.

UWAGA: Złożenie wniosku na portalu nie jest gwarancją zwrotu.

Portal służy jedynie do przekazania wniosku. W żadnym wypadku administracja kraju siedziby nie może ingerować w rozpatrywanie wniosku o zwrot. Po przekazaniu wniosek o zwrot jest rozpatrywany przez organy podatkowe kraju, w którym zapłacono podatek VAT.

Państwo rozpatrujące wysyła drogą elektroniczną wezwania do udzielenia dodatkowych informacji w swoim języku urzędowym. Przedsiębiorstwo ma jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do udzielenia informacji w języku kraju zwrotu, w przeciwnym razie jego wniosek zostanie odrzucony.

Dlatego też ważne jest, aby zachować szczególną staranność w działaniach podejmowanych w odpowiedzi na wnioski.

 

Przykład:

W 2019 r. przedsiębiorstwo mające siedzibę we Francji płaciło podatek VAT w Hiszpanii i we Włoszech, nie przeprowadzając tam żadnych transakcji, które wymagałyby od niego rejestracji do celów VAT.

W celu uzyskania zwrotu hiszpańskiego i włoskiego podatku VAT francuskie przedsiębiorstwo musi przed dniem 30 września 2020 r. wejść na portal elektroniczny udostępniony przez francuskie organy podatkowe i wypełnić dwa formularze wniosków o zwrot, jeden dla Hiszpanii i jeden dla Włoch, które zostaną przekazane do analizy hiszpańskim i włoskim organom podatkowym.

Jeżeli hiszpańskie i włoskie organy podatkowe będą potrzebować dodatkowych informacji (wezwania do udzielenia dodatkowych informacji mają miejsce prawie zawsze przy pierwszym wniosku o zwrot), prześlą swoje pytania do francuskiego przedsiębiorstwa drogą elektroniczną, odpowiednio w języku hiszpańskim i włoskim.

Przedsiębiorstwo francuskie będzie miało 30 dni na udzielenie odpowiedzi hiszpańskim i włoskim organom podatkowym w języku hiszpańskim i włoskim.

Wybór ASD Group to wybór bezpieczeństwa

Zwrot wewnątrzwspólnotowego podatku VAT dla przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE może być długi i skomplikowany.

Dokładna analiza działalności przedsiębiorstwa oraz wszystkich faktur zawierających informacje o podatku VAT do zwrotu, z uwzględnieniem lokalnych przepisów, jest niezbędna do ustalenia, czy spełniono wszystkie warunki zwrotu. W przypadku błędu podatek VAT zostanie ostatecznie utracony (chyba że złożono odwołanie do sądu administracyjnego).

Dlatego teżwybór pełnomocnika podatkowego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia i szybkości złożenia wniosku o zwrot podatku.

ASD GROUP to 20 lat doświadczenia w zakresie zwrotu VAT, sieć agencji obecnych we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz zespół specjalistów podatkowych, którzy dobrze znają lokalne przepisy.

Wybór ASD GROUP zapewnia jedną osobę kontaktową, która odpowiada za wszystkie etapy Twojego wniosku o zwrot: 

01

Audyt prowadzonej działalności oraz wydatków, których może dotyczyć zwrot;

02

Weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

03

Sporządzenie i złożenie wniosku o zwrot podatku;

04

Monitorowanie przebiegu procedury związanej ze zwrotem prowadzonej przez lokalną administrację skarbową oraz odpowiedzi na ewentualne wezwania do przekazania dodatkowych informacji;

05

Zwrot odzyskanego podatku.

ASD to także wybór innowacji

Cyfryzacja i zmiany podatkowe upowszechniają się.

By odgrywać wiodącą rolę w zakresie systemu podatkowego w wersji cyfrowej, ASD angażuje się w rozwój platform usług on line ułatwiających zarządzanie zobowiązaniami i kontaktem pomiędzy podatnikami a administracją podatkową.

Zalety ASD: dlaczego warto wybrać ASD Group?

Dodatkowe usługi

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?
Odpowiemy Ci niezwłocznie.
Mini contact
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.