Обединеното кралство: Край на преходния период за износителите от ЕС Повече информация (на английски език)
Търсене
Close this search box.

ASD GROUP > ДАНЪЧНИ УСЛУГИ > ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС СЪГЛАСНО 9-ТА ДИРЕКТИВА

Възстановяване на вътреобщностен ДДС за предприятия, установени в Европейския съюз, съгласно 9-та директива

Как предприятията, установени в Европейския съюз, могат да си възстановят ДДС, платен в друга държава — членка на ЕС?

REMBOURSEMENTTVA

Възстановяването на чуждестранен ДДС е право

Европейските предприятия имат право на възстановяване на ДДС, платен в държави членки, в които не са установени.

Възстановяването на чуждестранен ДДС обаче е възможно само ако са изпълнени следните условия:

Какви са процедурите?

Условията за подаване на искания за възстановяване на ДДС чрез процедура за възстановяване, наречена „9та директива“, са еднакви във всички държави — членки на ЕС, с изключение на минималните суми на възстановим ДДС и разходите, допустими за възстановяване, които са различни в отделните държави.

Периоди, за които може да се иска възстановяване

Максимум 1 календарна година

Минимум 3 месеца

Минимални суми на възстановим ДДС Различни в отделните държави
Краен срок за кандидатстване 30 септември на годината, следваща периода на възстановяване
Срок за обработка на искането Максимум 4 месеца (удължен до 6 или дори 8 месеца, ако се изисква допълнителна информация)
Необходими документи Копие от фактури и митнически документи, в които се посочва ДДС
Разходи, допустими за възстановяване Различни в отделните държави

Как се подава искане за възстановяване?

Исканията за възстановяване на средства от дружества на общността се правят чрез портал.

Всяка държава от ЕС е разработила свой собствен портал и дружествата със седалище в ЕС задължително трябва да подават своите искания до портала на държавата, в която са установени, за всички искания за възстановяване на ДДС във всички други държави — членки на Европейския съюз.

Всички искания за възстановяване на чуждестранен ДДС трябва да се подават чрез този портал, независимо от държавата членка, в която е платен ДДС. По този начин държавата — членка на установяване служи за координационен център между предприятията и държавите — членки на възстановяване.

ВНИМАНИЕ! Подаването на искане през портала не е гаранция за възстановяване.

Порталът е само средство за предаване на искането. При никакви обстоятелства администрацията на държавата на установяване не се намесва в обработката на искането за възстановяване. След като бъде изпратено, искането за възстановяване се обработва от данъчната администрация на държавата, в която е платен ДДС.

Обработващата държава изпраща искания за допълнителна информация по електронен път на официалния си език. Предприятието разполага с един месец, за да отговори на искането за информация на езика на страната на възстановяване, в противен случай искането бива отхвърлено.

Следователно е важно внимателно да се проследява обработването на исканията.

 

Пример:

През 2019 г. предприятие, установено във Франция, е платило ДДС в Испания и Италия, без да е извършило никакви действия, които да го задължат да се регистрира по ДДС.

За да получи възстановяване на испански ДДС и италиански ДДС, преди 30 септември 2020 г. френското предприятие трябва да отиде на електронния портал, предоставен от френската данъчна администрация, и да попълни два формуляра за искане за възстановяване, едно за Испания и друго за Италия, които ще бъдат изпратени до испанската и италианската данъчна администрация за анализ.

Ако испанската и италианската данъчна администрация се нуждаят от допълнителна информация (исканията за допълнителна информация са почти системни, когато става въпрос за първо искане за възстановяване), те ще изпратят своите въпроси на френското предприятие по електронен път съответно на испански и италиански език.

Френското предприятие ще разполага с 30 дни, за да отговори на всяка от испанските и италианските данъчни администрации, на испански и италиански език.

Като избирате ASD Group, Вие избирате сигурността

Възстановяването на вътреобщностен ДДС от предприятие, установено в друга държава — членка на ЕС, може да бъде дълго и сложно.

Задълбочен анализ на дейността на предприятието и на всички фактури, в които се посочва ДДС, който подлежи на възстановяване, по отношение на местното законодателство, е от съществено значение за определяне дали всички условия за възстановяване са изпълнени. В случай на грешка ДДС се губи окончателно (освен ако не се обжалва пред административен съд).

Ето защо изборът на данъчен представител е определящ за успеха и бързината на искането за възстановяване.

ASD GROUP има 20-годишен опит във възстановяването на ДДС, мрежа от агенции във всички 27 държави — членки на Европейския съюз и екип от данъчни специалисти, които са отлично запознати с местното законодателство.

Изборът на ASD GROUP означава, че разполагате с едно-единствено лице за контакт, което се грижи за всички етапи на обработването на Вашите искания за възстановяване: 

01

Одит на потоците и анализ на възстановимите разходи;

02

Проверка на разходните документи;

03

Подготовка и подаване на искането;

04

Проследяване на обработването на искането от местната администрация и отговор на всички искания за допълнителна информация;

05

Изплащане на възстановената сума.

Като избирате ASD Group, избирате иновацията

Данъчните промени и цифровизацията на ДДС са с все по-голям обхват.

За да бъде сред първите в цифровото данъчно облагане, ASD инвестира в разработването на платформи за онлайн услуги, които улесняват управлението на задълженията и комуникацията между данъчно задължените лица и данъчната администрация.

Предимствата на ASD: защо да използваме посредничеството на ASD group?

Допълнителни услуги от ASD

Свържете се с нашите експерти

Искате ли да научите повече за нашите предложения?
Ще Ви отговорим възможно най-бързо
Mini contact
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за Поверителност и Условия за ползване Приложи.