Simplificați dezvoltarea internațională

A Fi chemat de un expert

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupServiciiDe ce șI cum se desemnează un reprezentant fiscal?

De ce șI cum se desemnează un reprezentant fiscal?

Definiția reprezentantului fiscal

Reprezentantul fiscal este desemnat de către societățile plătitoare de TVA stabilite în afara UE pentru a se asigura gestionarea tuturor formalităților legate de înregistrarea în scopuri de TVA pe terituriul UE. Reprezentantul fiscal este responsabil în fața autorităților fiscale, se angajează să îndeplinească toate obligațiile declarative ale clientului său și să garanteze respectarea legislației fiscale.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Reprezentantul fiscal: o siguranță pentru dumneavoastră

Aveți o companie cu sediul în afara UE, trebuie să efectuați operațiuni taxabile (din punct de vedere al TVA) într-un stat UE. Directiva europeană 2006/112/CE obligă societățile din țări terțe care realizează operațiuni taxabile în UE să utilizeze serviciile unui reprezentant fiscal care să se ocupe de toate formalitățile fiscale și administrative.

UE a pus în practică această obligație pentru a avea o garanție de calitate și a securiza gestiunea TVA. Reprezentantul răspunde de asigurarea conformării fiscale a societății terțe, verificarea fluxului mărfurilor și facturării și depunerea declarațiilor de TVA conforme. Reprezentantul își angajează responsabilitatea în fața autorităților fiscale în ceea ce privește impozitele.

Serviciile sale includ:

  • Inregistrarea fiscală a firmei dumneavoastră pentru obținerea unui cod de TVA;
  • Verificarea și gestionarea documentelor dumneavoastră fiscale;
  • Întocmirea declarațiilor de TVA locale;
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor INTRASTAT;
  • Gestionarea rambursărilor de TVA;
  • Asistență în caz de control fiscal;
  • Legătura între societatea dumneavoastră și administrațiile locale;
  • Urmărirea repectării reglementărilor fiscale europene și locale.

Noțiuni de reținut

Tax representative
  • Reprezentantul fiscal înregistrează în scopuri de TVA societatea terță în UE;
  • Reprezentarea fiscală vă permite să operați ca și o societate UE, fără constrângeri.

Ce poate ASD face pentru dumneavoastră


Ca și reprezentant fiscal, ASD Group va fi interlocutorul privilegiat al administrațiilor fiscale și vamale pentru a răspunde la toate întrebările care vă interesează și vă va apăra interesele în fața administrațiilor fiscale din întreaga lume.

Experții ASD Group sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă simplifica operațiunile impozabile în străinătate și pentru a vă fi un ajutor concret pentru a găsi o soluție la dificultățile întâlnite.

Obținerea unui cod de TVA

Înregistrarea societății din afara UE în scopuri de TVA în UE

Analiză șI control

Analiza și controlul lunar a tuturor facturilor de cumpărări și vânzări în UE

Depunerea declarațiilor de TVA

Întocmirea și depunerea declarațiilor de TVA conform normelor țării

Intrastat

Depunerea declarațiilor INTRASTAT la depășirea pragurilor

Asistență

Asistență în cazul unui control fiscal sau vamal

Asistență multilinguală

Un interlocutor vorbind limba dumneavoastră va urmări dosarul de la A la Z